Webcatalogus & Verlengen

De Openbare Bibliotheek is aangesloten op het Provinciaal BibliotheekSysteem (PBS). Hierdoor is het mogelijk om van thuis uit de catalogus van onze bibliotheek te raadplegen!

Ga daarvoor naar de online catalogus

Voor de bibliotheekgebruiker biedt dit systeem ook de kans om via het internet de uitleentermijn van ontleende materialen te verlengen. Op die manier kunnen boetes voor laattijdig terugbrengen vermeden worden. Je hoeft dus niet langer te telefoneren, te e-mailen, of zich te verplaatsen naar de bibliotheek om de uitleentermijn te laten verlengen.

Hoe doe je dit? Zorg ervoor dat u uw bibliotheekpas bij de hand hebt, want bij het aanmelden (via de knop 'Gebruikersgegevens' rechtsboven het startscherm) wordt gevraagd om het lidkaartnummer en de geboortedatum in te geven. Aanmelden kan eveneens met de eID, door de combinatie van het Rijksregisternummer (11 cijfers, zonder streepjes of spaties intikken) en je geboortedatum.

Wanneer de uitleendatum van bepaalde materialen niet kan verlengd worden (bvb. wanneer een titel gereserveerd werd door een andere lener, of als de maximale uitleentermijn verstreken is) wordt dit door het systeem gemeld. Eventueel boetegeld of reservatiegeld blijft openstaan en zal vereffend worden bij het eerstvolgende bibliotheekbezoek.

Uiteraard blijft het bestaande bezoekersreglement (met bepaling van de leentermijn, verlengingen, enz.) ook van toepassing bij dit online-systeem.

Interessante websites over bibliotheken :

www.winob.be

www.bibliotheek.be

www.locusnet.be

www.jeugdboekenweek.be