Gemeente Hooglede

10-puntenplan veilige schoolomgeving Hooglede

ma 27 jun 2022
Verkeersveiligheid is een prioriteit voor het lokaal bestuur van gemeente Hooglede. Daarom maken we actief werk van veilige schoolomgevingen.

Wij willen bij het uitstippelen van ons mobiliteitsbeleid kijken door de ogen van kinderen, senioren en andere zwakke weggebruikers. Wat voor hen aangenaam en veilig is, is volgens ons per definitie dan ook veiliger voor alle weggebruikers en buurtbewoners.

Aan elke schoolomgeving in de gemeente wordt een plan op maat uitgewerkt.

10-puntenplan veilige schoolomgeving Hooglede:

1. Fietsstraten

In de Kleine Stadenstraat (van infopunt Trimard tot Kasteelstraat) en Schoolstraat komt een fietsstraat. Fietsers mogen dan de volledige breedte van de rijbaan (eenrichtingsverkeer) of de helft van de rijbaan langs de rechterzijde (tweerichtingsverkeer) gebruiken. Gemotoriseerde voertuigen mogen fietsers niet inhalen en maximum 30 kilometer per uur rijden. Fietsers hebben dan altijd voorrang én de snelheid van de gemotoriseerde voertuigen wordt drastisch verminderd.

2. Vaste zone 30

De mobiele zone 30 in Hooglede wordt een vaste zone 30.

3. Fietssuggestiestroken

De fietssuggestiestroken in de Hogestraat worden verlengd tot aan de Schoolstraat

4. Schoolstraat

In een schoolstraat wordt gemotoriseerd verkeer geweerd (met uitzondering van hulp- en nutsdiensten). De straat is dan enkel toegankelijk voor voetgangers en fietsers. In nood kan men wel wegrijden. Aan de achterzijde van infopunt Trimard (parking), ter hoogte van de Zonnebloem komt een schoolstraat na schooltijd. Op maandag, dinsdag en donderdag wordt dit gedeelte afgesloten voor gemotoriseerd verkeer tussen 15u45 en 16u15, op woensdag van 11u tot 11u30 en op vrijdag van 14u45 tot 15u15

5. Uniforme schoolzones

Uniforme schoolzones met markeringen op de grond maken de scholen herkenbaar en zorgen voor een grotere alertheid en lagere snelheid. Dit wordt meteen meegenomen in alle schoolomgevingen van de gemeente Hooglede. We kiezen voor de thermoplasten van het Octopusplan die in veel gemeentes gebruikt worden: Thermoplasten • Octopusplan.

6. Zebrapaden

We willen de oversteekbaarheid van de straten verbeteren. Daarom worden verschillende zebrapaden aangepakt, vernieuwd of waar zebrapaden ontbreken nieuw aangelegd.

7. Herkenbaarheid scholen

De herkenbaarheid van de scholen is belangrijk zodat je weet dat je in een schoolomgeving komt. Naast de uniforme schoolzones, zetten we ook in op het verkinderen en zichtbaar maken van de scholen door vlaggen, banners, kunstwerken,…

8. Educatie, handhaving & sensibilisering

De gemeenteschool Wonderwijs en Vrije basisschool De Zonnebloem gaan volgend schooljaar aan de slag met een nieuw lessenpakket waarbij telramen ingeschakeld worden. Extra aandacht gaat ook naar sensibilisering & handhaving door de politie.

9. Telraam

In de schoolomgeving van Hooglede zijn reeds 5 telramen actief. Een telraam is een slimme sensor achter het raam met een camera die permanent (bij daglicht) 4 modi kan tellen: Fietsers, Auto’s (snelheid van auto's), Voetgangers en zwaar verkeer. Ook in de bredere schoolomgeving komen nog extra telramen. Alle data is live te volgen via https://telraam.net/.

10. Digitaal beloningsysteem

We willen fietsen en stappen stimuleren. Daarom kiezen we ervoor een digitaal beloningsysteem te implementeren voor kinderen die naar school gaan. We belonen kinderen die met de fiets of te voet naar school gaan. We registreren hun verplaatsing en daarvoor ontvangen zij een beloning. Eerst wordt dit in de scholen van Hooglede getest en erna komen ook de deelgemeentes aan de beurt eens alle maatregelen uitgevoerd zijn voor veilige schoolomgevingen.

Waarom een 10-puntenplan?

Vanuit de beleidsdoelstellingen en het SAVE-actieplan wil het lokaal bestuur werken aan veilige schoolomgevingen. In doelstelling 3 van het SAVE-actieplan staat genoteerd dat het mobiliteitsbeleid afgestemd moet worden op kinderen en jongeren. Dit kan door de schoolomgevingen veiliger te maken. Ook de schoolroutes worden meegenomen op langere termijn. Zo komen er betere fietsvoorzieningen – en fietspaden in de Hogestraat, Kortemarkstraat en Roeselarestraat.

Alle kinderen veilig naar school, daar gaan we samen voor!

Gemeente Hooglede investeert fors in de herkenbaarheid en veiligheid van haar schoolomgevingen.

Let jij ook op een aangepaste snelheid in de buurt van de school? Dank je wel om er samen met ons, de school, de ouders en de bewoners een veilige en aangename buurt van te maken.