Gemeente Hooglede

Burgemeestersconvenant 2030 in Hooglede

Onder impuls van de Provincie en de West Vlaamse Intercommunale (WVI) engageert Hooglede zich, samen met 28 steden en gemeenten binnen het Europees project PentaHelix, voor het klimaat. Op 14 augustus 2019 ondertekende Hooglede het Burgemeestersconvenant 2030 en op 25 november 2019 besliste de gemeenteraad over de samenwerking met de WVI voor de opmaak van een klimaatactieplan.

Hooglede zal een nulmeting van de CO2-uitstoot en een klimaatplan met concrete acties binnen de gemeente opmaken om zo de CO2-uitstoot op het grondgebied tegen 2030 te verminderen met 40% t.o.v. een referentiejaar 2011.

De acties gebeuren binnen de volgende sectoren: gemeente als organisatie (patrimonium, wagenpark, openbare verlichting), wonen, dienstensector, mobiliteit, lokale energieproductie, industrie en landbouw. Daarbovenop komen de thema’s water, blauw-groen netwerk, erosie en hitte eveneens aan bod met als doel ons aan te passen aan de gevolgen van de klimaatverandering.

Ontdek meer over klimaatplan 2030