Gemeente Hooglede

De kerktoren

Vooraleer er sprake was van een kerk, stond hier een bedehuis met zadeldak. Het oorspronkelijke bedehuis werd omstreeks 1200 vervangen door een romaans transeptkerkje, gebouwd door de monniken van de Sint-Amandusabdij van Doornik.

In 1599 werd ze tijdens de godsdienstoorlogen door brand vernield. Er werd een volledige nieuwe kerk gebouwd met boven het middengedeelte een klein torentje in gotische stijl. In 1720 werd de kerk met een spitse toren voltooid.

In 1870 werd ze in, neogotische stijl uitgebreid en kreeg de toren een plaats aan de voorzijde. De toren van de kerk was zowel in de Eerste Wereldoorlog als in de Tweede Wereldoorlog een belangrijke uitkijkpost voor de Duitse bezetter.

Om de kerktoren te bezoeken kan je contact opnemen met de dienst toerisme in de Trimard Hooglede. Je kan de sleutel ook ophalen in café De Dubbele Arend indien de Trimard niet open zou zijn.

Voor wie

Bezoeken kan individueel of in groep. (max.20 personen)

Voorwaarden

 • Het bezoek aan de Sint-Amanduskerktoren gebeurt steeds op eigen risico. Het gemeentebestuur en de leden van de Kerkfabriek kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel materiële schade aan goederen eigendom van de bezoeker of van een andere bezoeker noch voor lichamelijke letsels.
 • Op elk niveau hangt een infobordje met een telefoonnummer mocht zich een noodsituatie voordoen
 • De eerste trappenreeks telt 65 metalen treden. Er is geen mogelijkheid tot verpozen op een zitbank. Tijdens de volgende trappenreeks van 85 metalen treden is er wel een mogelijkheid om op een zitbank even op adem te komen.
 •  Kinderen jonger dan 12 jaar moeten worden begeleid door een volwassene.

 •  Bij slecht weer is het verboden de wandeling te betreden. Enkel de binnenkant van de toren kan worden bezocht.

 •  Het is ten strengste verboden afgeschermde zones te betreden of de veiligheid van de afgeschermde zones te verwijderen.

 •  Bagage (vb. valiezen, zware rugzakken) mag niet worden meegenomen naar de toren

 •  In de toren mag niet gegeten, gedronken of gerookt worden.

 • Het is ten strengste verboden om voorwerpen, van welke aard of grootte, naar beneden te gooien d.w.z. noch in de toren noch van op de wandeling buiten de toren.

 • Er mogen geen spandoeken, reclameborden, vlaggen of versieringen buiten aan de wandeling van de torenspits worden gehangen.

Procedure

Elk bezoek aan de kerktoren moet worden aangevraagd bij de dienst vrije tijd.

Online aanvragen

Kostprijs

Het bezoek zelf is gratis. De sleutel kan opgehaald worden in Vrijetijdspunt Trimard (Marktplaats 24 te 8830 Hooglede) tijdens de openingsuren (dagelijks van 9u tot 12u en 13u30 tot 18u - op zaterdag van 9u tot 12u - op zondag van 10u tot 12u). De kerktoren kan buiten de openingsuren van Vrijetijdspunt Trimard wel bezocht worden.

Wat meebrengen?

 • Plat schoeisel wordt uit veiligheidsoverwegingen ten zeerste aanbevolen.
 • Bij het luiden van de klokken (om het uur en het halfuur) kunnen oordopjes eventuele gehoorschade voorkomen.