Gemeente Hooglede

Aangepaste bezoekregeling wzc Ter Linde

Het woonzorgcentrum werd momenteel gespaard gebleven van interne besmettingen zowel van bewoners als medewerkers. Hierdoor krijgt het woonzorgcentrum de mogelijkheid om, vanaf 28 augustus, een kleine wijziging toe te passen in de bezoekersregeling.
  • De huidige terras- en tuinbezoeken en de bezoeken in de bezoekruimte van de cafetaria blijven behouden.
  • Daarnaast is het ook mogelijk om met de bewoner een wandeling te maken in de omgeving van het woonzorgcentrum. De wandeling in de omgeving van het woonzorgcentrum kan maximum 1 uur duren. Begeleider en bewoner dragen beiden een mondmasker.
  • Voor het bezoek in de cafetaria of voor de wandeling kan er iedere namiddag gereserveerd worden. Dit kan op de volgende tijdstippen: 14u., 15u., 16u. en 17u. Dit gebeurt op het nummer 051/26.14.14 (reservaties kunnen alleen gebeuren op weekdagen tijdens de kantooruren).
  • Het wordt ook toegestaan om goederen te overhandigen aan de bewoner tijdens het bezoekmoment. In verband met de voedselhygiëne vragen wij om geen bederfbare zaken mee te brengen.
  • Vanaf 25/8 krijgen de bewoners met een thuiswonende partner de mogelijkheid om hun wederhelft op de kamer te ontmoeten. Zij kunnen zich elke namiddag tussen 14u en 17u vrij aanmelden via de toegang bezoekersruimte. Daar gebeurt een temperatuurscontrole en registratie. Tijdens het bezoek draagt u een mondmasker.

We rekenen op jullie verantwoordelijkheidszin in het belang van jullie familielid/dierbare en we vragen de veiligheidsvoorschriften nauwgezet te volgen :

Iedere bezoeker past zeer nauwgezet strikte handhygiëne toe: 
- thuis reeds grondig de handen met water en zeep wassen.
- bij aankomst in en vertrek uit het Woonzorgcentrum de handen ontsmetten met alcoholgel (die wij in de inkom ter beschikking stellen).
- Iedere bezoeker verklaart de laatste 14 dagen niet ziek te zijn geweest en geen symptomen van Covid- 19 te hebben vertoond. (koorts, hoesten, spierpijn, kortademigheid…)

Iedere bezoeker wordt geregistreerd

Bezoekers dienen vanaf de parking tot men neerzit in het cafetaria, steeds een mondmasker te dragen

We voorzien een maximum van 30 minuten bezoektijd in de cafetaria, omdat telkens na het bezoek het zit- en tafelmeubilair dient te worden ontsmet.

De nieuwe regeling gaat van start op vrijdag 28 augustus.

Gepubliceerd op  di 25 aug 2020