Gemeente Hooglede

Aankondiging openbaar onderzoek van het ontwerp actieplan Voedselverlies en biomassa(rest)stromen circulair 2021-2025

De Vlaamse overheid werkte een ontwerp actieplan uit om voedselverliezen te vermijden en biomassa beter te benutten. Tegen 2025 zou het voedselverlies in Vlaanderen met 30 procent moeten dalen.

In de transitie naar een circulaire economie hebben (rest)stromen van voedsel en biomassa veel te bieden. Daarom wil Vlaanderen de lat hoog leggen. Het nieuwe actieplan ‘Voedselverlies en biomassa(rest)stromen circulair 2021-2025’ moet het voedselverlies in Vlaanderen verder beperken en meer duurzame (her)gebruiksmogelijkheden creëren voor biomassa en biomassareststromen.

Overeenkomstig artikel 17, §3, van het Materialendecreet, is het ontwerp voor een termijn van twee maanden online te consulteren bij de OVAM en bij de gemeente. De termijn van het openbaar onderzoek loopt van 1 augustus 2020 tot en met 30 september 2020.

Gedurende deze termijn kan iedereen opmerkingen en suggesties schriftelijk ter kennis brengen aan de OVAM – team bio, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen of mailen naar actieplanbio@ovam.be.

Er zal een verslag worden opgemaakt van de reacties en dit samen met het aangepaste ontwerp eind dit jaar ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Vlaamse Regering.

Hieronder vindt u het voorstel van actieplan, met een uitgebreide samenvatting vooraan. Als gemeente kan u gebruik maken van de OVAM-webtekst en verwijzen naar de website van de OVAM. 

Actieplan

Dit actieplan vormt het nieuwe kader voor de overheid en de sectoren om samen voedselverlies en biomassa(rest)stromen circulair aan te pakken in Vlaanderen de komende 5 jaar.

Alle betrokken sectororganisaties, overheden, VVSG/Interafval, onderzoeksinstellingen,… hebben actief meegewerkt aan deze ontwerp plantekst.Er is een omgevingsanalyse opgemaakt die een overzicht geeft van de aanpak in de omringende regio’s evenals een marktanalyse van de biomassastromen.

De ontwerpplantekst is vanaf heden te vinden op www.ovam.be.

Gepubliceerd op  zo 02 aug 2020