Gemeente Hooglede

Publieke raadpleging GRUP Rodenbachwijk

Het college van burgemeester en schepenen van Hooglede kondigt aan dat er van 17 april 2019 tot en met 16 juni 2019 een publieke raadpleging gehouden wordt over de startnota en procesnota van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Gedeeltelijke herziening Rodenbachwijk.

De bundel kan geraadpleegd worden op het gemeentehuis, dienst omgeving, Marktplaats 1, 8830 Hooglede, of op www.hooglede.be.

De gemeente voorziet een participatiemoment op 15 mei 2019 om 19u30-21u in het Gemeentehuis Hooglede, Marktplaats 1.

Reacties op de start- en procesnota kan u uiterlijk op 16 juni 2019 kenbaar maken per e-mail naar ruimtelijkeordening@hooglede.be, afgifte tegen ontvangstbewijs bij de dienst omgeving of via een aangetekend schrijven aan het college van burgemeester en schepenen, Marktplaats 1, 8830 Hooglede.

Gepubliceerd op  zo 07 apr 2019