Gemeente Hooglede

Vacature: administratief medewerker mobiliteit/omgeving (Cv) in vast voltijds contractueel verband

Zin om de dienst Omgeving te versterken? Interesse in mobiliteit en ruimtelijke ordening? Dan ben jij misschien wel degene die past binnen ons team.

1. Jouw opdracht

 • Je vertrekt inlichtingen aan het publiek inzake de dienst en je biedt ondersteuning bij het indienen van een vergunningsaanvraag.
 • Je biedt administratieve ondersteuning binnen de dienst.
 • Je bent het aanspreekpunt voor inwoners met betrekking tot mobiliteit, je coördineert deze vragen en je volgt ze op en werkt hiervoor nauw samen met je diensthoofd en met de dienst communicatie en de technische dienst.
 • Je staat in voor de voorbereiding, advisering, administratieve uitvoering/begeleiding en de evaluatie van de lopende en nieuw te plannen verkeers- en vervoersprojecten in de gemeente.
 • Je behandelt dossiers inzake leegstand van woningen en onbewoonbaarverklaringen.
 • Je behandelt en verwerkt premiedossiers.
 • Je staat in voor digitalisering van de dossiers van de dienst.
 • Alle opdrachten gebeuren onder supervisie van de omgevingsambtenaar stedenbouw.

2. Jouw profiel

 • Je voldoet aan de vereiste over de taalkennis.
 • Je bent in het bezit van een diploma hoger secundair onderwijs
 • Je hebt veel interesse voor ruimtelijke ordening en mobiliteitsproblematiek
 • Je bent 100% administratief ingesteld en hebt veel gevoel voor dossierbeheer
 • Je werkt steeds oplossingsgericht en werkt zeer nauwkeurig
 • je werkt vanuit een klantvriendelijke ingesteldheid en weet de burger bondig en correct te informeren. 
 • Je gaat zeer vlot om met nieuwe softwarepakketten en bent zeer IT-minded
 • Je volgt de opleiding ‘mobiliteit’ of bent bereid om deze te volgen (tijdens de diensturen en volledig vergoed)

3. Ons aanbod

 • Je wordt bezoldigd volgens een Cv-weddenschaal. Dat betekent een geïndexeerd bruto maandsalaris van minimum 1927,2 euro euro en van maximum 3527,2 euro euro, (valorisatie van de relevante beroepservaring als administratief medewerkern zowel publieke sector als privédiensten)
 • Maaltijdcheques van 8 euro
 • Gratis hospitalisatieverzekering
 • Tweede pensioenpijler
 • Fietsvergoeding
 • Verlofregeling: 30 vakantiedagen + 14 wettelijke feestdagen op jaarbasis.

4. Aanwervingsprocedure

De selectieprocedure wordt, na het afsluiten van de inschrijvingen, bekend gemaakt aan de geldige kandidaten.

5. Kandidaatstelling

Kandidaturen kunnen bij aangetekend schrijven, tegen ten laatste 3 februari 2022, worden ingediend bij:

College van burgemeester en schepenen
Marktplaats 1, 8830 Hooglede

Of via christa.levecque@hooglede.be (tegen ontvangstbewijs)

De selectieprocedure wordt voorzien in de loop van de maand februari. De indiensttreding wordt voorzien zo vlug mogelijk na de uitvoering van de selectieprocedure, rekening houdend met een eventuele opzegtermijn van de aangestelde kandidaat.

Voor meer info inzake profiel, de volledige functiebeschrijving en arbeidsvoorwaarden kan je terecht bij de personeelsdienst hetzij via christa.levecque@hooglede.be of 051/263816.

Gepubliceerd op  di 11 jan 2022