Gemeente Hooglede

Bejaardenwoningen 't Chringhene

De 12 bejaardenwoningen, gelegen langs de Leenbosstraat en ‘t Chringhene te Gits, worden verhuurd door het OCMW.

Er is een chronologische wachtlijst.

  1. De aanvragers kunnen zowel echtparen, samenwonenden als alleenstaanden zijn.
  2. Inwoners van de eigen gemeente hebben voorrang op bewoners van een andere gemeente. Een inwoner van de gemeente is diegene die sedert minstens 1 jaar gedomicilieerd is in de gemeente Hooglede of minstens 20 jaar in de gemeente Hooglede heeft gewoond. Het al dan niet inwoner van de gemeente zijn is een criterium dat wordt beoordeeld op het ogenblik van de inschrijving op de wachtlijst.
  3. De bewoners moeten minstens 60 jaar oud zijn.

Bij weigering om in te gaan op het aanbod tot het huren van een bejaardenwoning blijft betrokkene zijn plaats behouden; bij een tweede weigering wordt betrokkene naar de laatste plaats van de wachtlijst verwezen.

De huur wordt vastgesteld op 563,62 euro/maand voor een echtpaar of samenwonenden en op 417,49 euro/maand voor een alleenstaande. Het bedrag wordt geïndexeerd conform de wetgeving op de huur van woningen.