Gemeente Hooglede

Bewoners Woonzorgcentrum Ter Linde getest op coronavirus

Vorige week werden alle bewoners van het Woonzorgcentrum getest op het corona-virus. Intussen zijn alle resultaten binnen. 138 bewoners testten negatief, terwijl 1 bewoner positief testte. Na een tweede test bleek ook deze bewoner negatief te testen.

Uit voorzorg wordt de bewoner nog steeds in strikte quarantaine gehouden tot 14 dagen na de eerste test.

De resultaten zijn absoluut hoopgevend, maar zoals al verschillende keren werd aangegeven: dit is en blijft een momentopname. Het virus is nog lang niet bestreden en dit betekent dat we al het mogelijke moeten doen om dit uit ons Woonzorgcentrum te houden.

Bezoek

Wij hebben intussen ook een beslissing genomen omtrent het al dan niet toelaten van bezoek in het Woonzorgcentrum. Na (zeer) rijp beraad kiezen wij ervoor om momenteel nog geen bezoekers toe te laten in het Woonzorgcentrum.

De motivatie van deze keuze is als volgt:

  1. Vanaf het bezoekverbod hebben we alle inspanningen geleverd om in alternatieven te voorzien. Er ontstonden raambezoeken, tuinbezoeken en videogesprekken. We stellen vast dat deze alternatieven zeer goed werken.
  2. Kiezen voor bezoek in het Woonzorgcentrum zou er organisatorisch voor zorgen dat de bovenstaande alternatieven niet (meer) ten volle kunnen worden benut. Het is niet mogelijk om alles te combineren en dus moeten er keuzes worden gemaakt. Ofwel de huidige vormen van bezoek, ofwel het bezoek in het Woonzorgcentrum.
  3. Het voordeel van raam- en tuinbezoeken is dat dit kan gebeuren door verschillende personen en zelfs met meerdere personen tegelijk (hoewel wij toch adviseren om het in het belang van de bewoner te beperken tot maximum twee personen per bezoek). De richtlijnen omtrent bezoek in het Woonzorgcentrum zijn duidelijk: deze dienen telkens te gebeuren door dezelfde persoon. Wij kiezen ervoor om de mogelijkheid te behouden dat meerdere familieleden op bezoek kunnen blijven komen, zoals dat nu het geval is. Dit zorgt er ook voor dat de bewoner niet zelf dient te kiezen welk familielid wél nog op bezoek zou mogen komen.
  4. Het bezoek in het Woonzorgcentrum zou sowieso niet mogen doorgaan op de kamer, maar in een aparte “babbelbox”. Dit is een aparte ruimte, waarbij de bewoner en de bezoeker gescheiden worden door een plexi-wand. De afstand van twee meter dient gerespecteerd te blijven en bovendien moeten zowel bewoner als bezoeker een mondmasker dragen. Wij menen dat dit zeer confronterend kan zijn en dat dit ook sommige bewoners in verwarring kan brengen. Dit kan uiteraard niet de bedoeling zijn van een bezoek.
  5. De keuze om de huidige maatregelen te behouden, zorgt er ook voor dat het risico op besmetting uiterst klein wordt gehouden. De richtlijnen stellen ook dat ontmoetingen zoveel als mogelijk in de open lucht moeten worden gehouden. Door de ligging van ons Woonzorgcentrum is dit perfect mogelijk. De huidige regeling zal vanaf maandag ook worden uitgebreid in tijd en ruimte. Raambezoeken zullen op dinsdag en donderdag ook ’s avonds kunnen doorgaan, terwijl het terras voor de cafetaria dienst zal doen als extra ruimte om bezoek in open lucht toe te laten.

We zijn ervan overtuigd dat deze keuze in het belang is van eenieders veiligheid. Bovendien zijn wij ook van mening dat de bezoeken, zoals deze nu doorgaan, veel kwalitatiever zijn dan deze die zouden doorgaan in een babbelbox, mét mondmasker en plexi-wand.

De bezoekregeling zal op regelmatige tijdstippen geëvalueerd worden. Het Woonzorgcentrum kan altijd beslissen om een stap terug te zetten indien dit nodig zou zijn (bijvoorbeeld bij besmetting of personeelstekort).

Gepubliceerd op  vr 15 mei 2020