Gemeente Hooglede

Bibliotheekraad

Als inrichtende macht voert het gemeentebestuur het beleid inzake het openbaar bibliotheekwerk. De wetgever heeft daarnaast ook een raad van advies voorzien die het gemeentebestuur advies geeft, voorstellen doet, de begroting bekijkt, kortom, die het bibliotheekbeleid helpt sturen.

Deze adviesraad is samengesteld uit personen afgevaardigd door de politieke strekkingen in de gemeenteraad enerzijds en door een aantal mensen afgevaardigd door de socio-culturele verenigingen anderzijds.
De schepen van cultuur, de gemeentesecretaris en de bibliothecaris, zijn als contactpersoon met het gemeentebestuur, of als secretaris van de raad eraan toegevoegd.
Bij elke gemeenteraadsverkiezing wordt de adviesraad opnieuw samengesteld.

Volgende personen zijn lid van de bibliotheekraad:

Ines Depoorter

Nicole Depoorter

Hans Devriendt

Edith Everaert

Marina Louage

Ann Muylle

Guido Soenen

Roland Vanderbeke

Martine Vanhaelewijn

Mieke Vannieuwenhuyse

Josée Vanslambrouck