Gemeente Hooglede

Bouwmaatschappij Thuiswest

Wie een beperkt inkomen heeft, kan bij een sociale huisvestingsmaatschappij een woning huren tegen een aangepaste huurprijs. Deze organisaties berekenen hun huurprijzen doorgaans op basis van de waarde van de woning, het gezinsinkomen en het aantal personen ten laste. In Hooglede is woonmaatschappij Thuiswest werkzaam.

Voorwaarden

  • Meerderjarig zijn op het moment van inschrijving
  • Inkomensvoorwaarde
  • Eigendomsvoorwaarde
  • Taalkennisvereiste
  • Ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister

Wat meebrengen?

  • Identiteitskaart van alle meerderjarigen in je gezin
  • Pincode van de identiteitskaart
  • Nuttige documenten bv. huurcontract, attest invaliditeit, …

Meer info

Inschrijven kan via het woonloket van Woondienst regio Roeselare. Er is elke vrijdag zitdag van 8u30 tot 12u, enkel op afspraak.

Je woning verhuren via Thuiswest (voormalig SVK) is nog steeds mogelijk. Alle info vind je terug op de website van Thuiswest.