Gemeente Hooglede

Update captatieverbod in Ijzerbekken

Op 10 juli nam gouverneur Carl Decaluwé, de beslissing om een captatieverbod in te stellen voor alle waterlopen van het Ijzerbekken. Na een opvolgingsoverleg van 24 juli blijkt dat deze situatie niet mag worden gerelativeerd. De actuele watervoorraden staan op een historisch laag peil.

Kwaliteit van het water

De kwaliteit van het water komt steeds dichter bij kritieke waarden naar verzilting. Op basis van de meest recente weersmodellen mag niet worden gehoopt op een betekenisvolle neerslagzone die de actuele situatie structureel zal keren. De termijnimpact van deze vaststellingen kan zeer moeilijk worden onderschat.

Captatie van water

Bijgevolg is het enkel mogelijk om captatie van water uit de bevaarbare waterlopen in West-Vlaanderen en de onbevaarbare waterlopen van de Nieuwe Polder van Blankenberge en de Oostkustpolder toe te laten.

Gevolgen captatieverbod in het Ijzerbekken en de bijkomende stroomgebieden

Door het captatieverbod in het IJzerbekken en nu de bijkomende stroomgebieden kunnen de veeboeren de dieren op stal enkel nog laven met water uit eigen bronnen of leidingwater. Dit levert in bepaalde omstandigheden onmiskenbaar problemen op voor drinkwater voor het vee op stal. Het spreekt voor zich dat het dierenwelzijn niet in vraag wordt gesteld, laat staan in het gedrang wordt gebracht.

Zo werd door het Provinciaal Droogteoverleg van 24 juli beslist dat landbouwers die voor hun vee kampen met waternood en niet over een aansluiting op het waterleidingsnet beschikken, kunnen geholpen worden via de bemeterde waterpijp die de drinkwatermaatschappijen in elke gemeente ter beschikking hebben.

Waarmee dient de landbouwer zich in regel te stellen:

  • de landbouwer dient op de gemeente een attest te vragen met de bevestiging dat zijn landbouwbedrijf niet is aangesloten op het leidingwaternet
  • de landbouwer richt zich dan tot de technische dienst voor de ophaling van de bemeterde standpijp voor aftap van leidingwater via het hydrantennetwerk voor drinkwater voor het vee.

Aanvraag standpijp voor drinkwater voor vee

  • de hoeveelheid afgenomen water wordt nadien door de gemeente heel concreet vastgesteld en ter kennis gebracht aan de desbetreffende watermaatschappij.
  • de hoeveelheid afgenomen water zal door de watermaatschappij aan de consument verrekend worden onder het tarief van de grootverbruikers.
  • op vraag van de drinkwatermaatschappijen kan dit procedé enkel toegepast worden in de avonduren (na 19u en vóór 6u), dus na de piek van het grootste maatschappelijke verbruik.

In uitzonderlijke gevallen kan de brandweer een watervoorraad aanvoeren aan een landbouwer die – geattesteerd – niet is aangesloten op het drinkleidingwaternet.

Controles

De federale politie staat in, om tijdens de ganse periode van het genomen politiebesluit, controles uit te voeren met helikopter en drone.

Gepubliceerd op  do 25 jul 2019