Gemeente Hooglede

CIK 't Stationnetje

Sinds 1 januari 2014 heeft 't Stationnetje de erkenning van Kind en Gezin als Centrum Inclusieve Kinderopvang.'t Stationnetje heeft een jarenlange ervaring in de opvang van kinderen met specifieke zorgbehoefte. Deze expertise wordt nu ook ingezet om een andere opvanginitiatieven in de zorgregio Roeselare, zowel voorschoolse als buitenschoolse opvanginitiatieven, zowel in gezins- als in groepsverband, te ondersteunen in het inclusief werken.

Dit kan gaan van een kennismaking met inclusieve opvang met een bezoek in 't Stationnetje, tot het beantwoorden van heel praktische vragen omtrent de aanvraag voor subsidies en dergelijke.
 
Hebt u vragen rond inclusieve kinderopvang? Contacteer Hilde Vergote, inclusiecoach van 't Stationnetje, op het nummer 0473 830 085 of via ons contactformulier.