Gemeente Hooglede

Corona: maatregelen rond seizoenarbeid

Zie hier de procedures die momenteel dienen gevolgd te worden.
(update: 20 januari 2021)

Passagier Lokalisatie Formulier

 • De buitenlandse werknemer of seizoenarbeider dient het Passagier Lokalisatie Formulier (PLF) elektronisch ofwel op papier in te vullen en te ondertekenen.
  • Dit formulier is terug te vinden via volgende link https://diplomatie.belgium.be/nl ofwel via de website van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken.
  • Wanneer men dit document niet kan voorleggen of bij valse, misleidende of onvolledige informatie kan de toegang op het grondgebied worden geweigerd.
 • De werkgever dient voor de aanvang van de werkzaamheden te controleren of het Passagier Lokalisatie Formulier werd ingevuld.
 • Indien het formulier niet werd ingevuld dient de werknemer dit alsnog in te vullen voor die de werkzaamheden aanvat.

Verplichte quarantaine en test

 • Een negatief testresultaat, die ten vroegste 72 uur voor het vertrek naar Belgisch grondgebied werd afgenomen, moet men kunnen voorleggen.
 • De werknemer dient in quarantaine te gaan op het moment van aankomst in België.
 • Deze dient zich verplicht te laten testen op dag 7 van de quarantaine. 
 • Indien de test op dag 7 negatief is, kan de werknemer uit quarantaine, maar benadrukken we het belang van het aanhouden van extra waakzaamheid tot 14 dagen.
 • De buitenlandse werknemer is verplicht het bewijs te leveren van een negatief testresultaat die werd afgenomen ten vroegste 72 uur voor de aanvang van zijn werkzaamheden in België.
  • Dit negatief resultaat kan worden gecontroleerd door de preventieadviseur of arbeidsarts of door alle diensten die toezicht houden op de naleving van de verplichtingen.
  • Bij gebrek aan een negatief resultaat moet de werknemer zichzelf in quarantaine plaatsen totdat er een negatief resultaat kan worden voorgelegd.

Verplichtingen werkgever

 • Iedere werkgever die tijdelijk beroep doet op een buitenlandse werknemer (seizoenarbeider), is verplicht om vanaf het begin van de werkzaamheden een register bij te houden met volgende gegevens.
  • De identificatiegegevens van de werknemer:
   • De naam en voornamen
   • De geboortedatum
   • Het identificatienummer van de sociale zekerheid
  • De verblijfplaats van de werknemer in België
  • Het telefoonnummer van de werknemer
  • Indien van toepassing: de personen waarmee de werknemer in België samenwerkt
  • Het negatief testresultaat
 • Dit register moet worden bijgehouden tot en met de veertiende dag na het einde van de werken. Daarna mag het register worden vernietigd.