Gemeente Hooglede

Cultuurtrofee

De cultuurtrofee :

 • wordt om de twee jaar uitgereikt.
 • kan slechts om de zes jaar aan eenzelfde persoon/organisatie/comité worden toegekend.

Voor wie

Om in aanmerking te komen voor de cultuurtrofee moet :

 • de persoon : ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van de gemeente Hooglede en er effectief wonen.
 • de zetel van de vereniging/de organisatie/het comité in de gemeente Hooglede-Gits gevestigd zijn
 • de vereniging/de organisatie/het comité in de gemeente Hooglede-Gits activiteiten op cultureel vlak organiseren
 • de vereniging/de organisatie/het comité erkend zijn als sociaal culturele vereniging.

De kandidaten kunnen voorgedragen worden door :

 • een persoon
 • een vereniging/organisatie/comité
 • de Cultuurraad

De kandidaturen moeten samen met een motivatiebrief schriftelijk aan de secretaris van de Cultuurraad worden overgemaakt en ten laatste in de maand maart van het jaar waarin de uitreiking plaats heeft.

Procedure

Een oproep tot het stellen van de kandidatuur voor de cultuurtrofee gebeurt :

 • minstens vier maanden voorafgaand aan het jaar waarin de cultuurtrofee wordt uitgereikt.
 • via de gemeentelijke website en/of de lokale pers en/of het gemeentelijk infoblad en/of de gemeentelijke nieuwsbrief.
 • per e-mail aan de voorzitter en secretaris van verenigingen/organisaties/comités die door de Cultuurraad erkend zijn als sociaal culturele vereniging.

Het Vast Bureau van de Cultuurraad onderzoekt of de ingediende kandidaturen voldoen aan het reglement en brengt hierover verslag uit aan de Cultuurraad.

De kandidaturen die voldoen aan het reglement komen in aanmerking voor de cultuurtrofee.

De voorzitter van de Cultuurraad overhandigt de kandidaturen aan de voorzitter van de externe jury.

Drie externe juryleden worden aangesteld door de secretaris van de Cultuurraad die zullen beraadslagen over de ingediende kandidaturen.

Het staat de juryleden vrij om de kandidaten voor de cultuurtrofee te horen.

De voorzitter van de jury maakt de winnaar van de cultuurtrofee bekend tijdens de Jaarlijkse Algemene Vergadering en motiveert de keuze van de jury.