Gemeente Hooglede

Dagorde Gemeenteraad 17 december 2018

De voorzitter heeft de eer U uit te nodigen tot de zitting van de gemeenteraad op maandag 17 december 2018, te 20.00u, in het gemeentehuis.

DAGORDE

In openbare zitting:

1 Vaststelling opcentiemen op de onroerende voorheffing aanslagjaar 2019
2 Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting aanslagjaar 2019
3 Vaststelling belastingen directe belasting op de aanplakborden voor het aanslagjaar 2019
4 Vaststelling belasting op motoren voor het aanslagjaar 2019
5 Vaststelling retributiereglement inzake de afgifte van administratieve stukken betreffende de omgevingsvergunning aanslagjaar 2019
6 Vaststelling retributiereglement op de afgifte van bepaalde administratieve stukken aanslagjaar 2019
7 Vaststelling belastingreglement op de frituurkramen, kramen voor verkoop van kip aan’t spit en kermisinrichtingen aanslagjaar 2019
8 Belastingverordening op een voertuig dat langer parkeert dan 30 minuten bij beperkt parkeren aanslagjaar 2019
9 Retributie op het gebruik van de huwelijkszaal en bijgaand ceremonieel aanslagjaar 2019
10 Vaststelling gemeentelijke bijdrage voor 2019 voor de politiezone RIHO
11 Afschaffing voetweg 39
12 Neerlegging van het jaarverslag van de gemeente voor 2017
13 Aanpassing meerjarenplan 2014-2020 O.C.M.W. / budgetwijziging nr. 2 - boekjaar 2018 - exploitatie- en investeringsbudget
14 Kennisname budget 2019 van het OCMW
15 Goedkeuring meerjarenplanaanpassing gemeente 2014_2019-13 (BP2014_2019-13)
16 Goedkeuring budgetwijziging gemeente 2018-2 (BP2018-1_2)
17 Goedkeuren budget 2019 van de gemeente (BP2019-0)
Gepubliceerd op  vr 30 nov 2018