Gemeente Hooglede

Dagorde Gemeenteraad 25 maart 2019

De voorzitter heeft de eer U uit te nodigen tot de zitting van de gemeenteraad op maandag 25 maart 2019, om 20.00u, in het gemeentehuis.

DAGORDE

In openbare zitting:

1 Voorwaardelijk bod op aandelen van de NV De Meiboom - Voor Ons Volk
2 Woonoverleg – huishoudelijk reglement - aanpassingen
3 Goedkeuring wijziging aanvullend reglement op het wegverkeer: Bruggestraat
4 Vaststellen aanvullend reglement op het wegverkeer. Lokale tonnagebeperking voor de maas N35 – N32 – R32 – N36 in samenwerking met de gemeenten Kortemark – Torhout – Lichtervelde – Hooglede - Staden
5 Vaststelling van een tijdelijk politiereglement naar aanleiding van de rommelmarkt in Hooglede op 04/08/2019 ter gelegenheid van de Aar-Thur feesten – ambulante handel
6 Bijzondere algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging Cipal van 22 maart 2019 – ontwerpbesluit over het mandaat van de gemeenteraad
7 Toekennen eretitel gemeenteraadslid - schepen
8 Goedkeuring deelname projectoproep geïntegreerd breed onthaal (GBO).

In geheime zitting:

9 Hersamenstelling GECORO
Gepubliceerd op  vr 15 mrt 2019