Gemeente Hooglede

Dagorde Gemeenteraad 27 mei 2019

De voorzitter heeft de eer u uit te nodigen tot de zitting van de gemeenteraad op maandag 27 mei 2019 om 20.00u, in het gemeentehuis.

DAGORDE

In openbare zitting:

1 Advies over de rekening Kerkfabriek Sint-Amandus dj. 2018
2 Advies over de rekening Kerkfabriek Sint-Jacobus de Meerdere dj. 2018
3 Advies over de rekening Kerkfabriek Christus-Koning dj. 2018
4 Advies over de rekening Kerkfabriek Sint-Jozef dj. 2018
5 Advies over de rekening Kerkfabriek Sint-Henricus dj. 2018
6 Goedkeuring wegtracé en infrastructuurwerken gemengd regionaal bedrijventerrein Honzebrouckstraat - wijzigingsverzoek
7 Goedkeuring gebruikersreglementen gemeentelijke infrastructuur
8 Vaststelling van een tijdelijk politiereglement naar aanleiding van Gits kermis van 8/09/2019 tot 10/09/2019 – ambulante handel
9 Kennisname jaarverslag 2018 Projectvereniging Woondienst Regio Roeselare
10 Infrax West - Algemene vergadering tevens jaarvergadering 24 juni 2019
11 Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordigers voor de Algemene Vergadering van 25/06/2019 van de intercommunale DV Midwest
12 Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordigers voor de Algemene Vergadering van 27/06/2019 van de intercommunale DV Cipal

In geheime zitting:

13 Aanstelling leden van de wereldraad
14 Aanstelling milieuraadsleden
15 Bekrachtiging samenstelling landbouwraad
Gepubliceerd op  vr 17 mei 2019