Gemeente Hooglede

Dagorde gemeenteraad 29 april 2019

De voorzitter heeft de eer U uit te nodigen tot de zitting van de gemeenteraad op maandag 29 april 2019, te 20.30u, in het gemeentehuis.

In openbare zitting:

1 Goedkeuring jaarrekening OCMW dienstjaar 2018 en jaarverslag
2 Goedkeuring jaarrekening gemeente dienstjaar 2018
3 Kennisname dienstjaarrekening 2018 van de Politiezone RIHO
4 Kennisname begrotingswijziging nr. 1 en 2 van de politiebegroting 2019
5 Financiering investeringen 2019 - Goedkeuring starten procedure en lijst uit te nodigen firma's
6 Aanleg van vrijliggende enkelrichtingsfietspaden langs de Gitsbergstraat - Goedkeuring verrekening 3
7 Groenonderhoud - Goedkeuring gunning voor herhalingsopdracht
8 Ondertekenen “SAVE CHARTER” van Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK), implementatie van het stappenplan en toekenning jaarlijkse bijdrage aan de vereniging OVK – Goedkeuring.
9 Goedkeuring wijziging aanvullend reglement op het wegverkeer: H. Sacramentstraat
10 Goedkeuring wijziging aanvullend reglement op het wegverkeer: Bruggesteenweg
11 Vaststelling managementteam overeenkomstig artikel 179 Decreet Lokaal Bestuur
12 Hervaststelling van de vergoedingen voor vrijwilligers en monitoren van de speelpleinwerking
13 Jaarverslagen Erfgoedcel Terf en RADAR - kennisname
14 Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordigers voor de Algemene Vergadering van 23/05/2019 van de intercommunale OV Fluvius
15 Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordigers voor de Algemene Vergadering van 28/05/2019 van de intercommunale OV MIROM
16 Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordigers voor de Algemene Vergadering van 11/06/2019 van de intercommunale DV TMVS
17 Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordigers voor de Algemene Vergadering van 27/06/2019 van de intercommunale DV WVI

In geheime zitting:

18 Aanstelling leden van de bibliotheekraad
19 Aanstelling leden Sportraad
20 Aanstelling leden van de cultuurraad
Gepubliceerd op  di 23 apr 2019