Gemeente Hooglede

Dagorde OCMW-raad

We hebben de eer U hierbij vriendelijk uit te nodigen tot de vergadering van de OCMW-Raad, die zal doorgaan in de gemeenteraadszaal Marktplaats 1, 8830 Hooglede op maandag 29 april 2019, te 20.00u, met de volgende agendapunten:

In openbare zitting:

1 OCMW-jaarverslag 2018
2 OCMW-rekening 2018
3 Vaststelling managementteam overeenkomstig artikel 179 Decreet Lokaal Bestuur
Gepubliceerd op  di 23 apr 2019