Gemeente Hooglede

Dagorde OCMW-raad 25 maart 2019

We hebben de eer U hierbij vriendelijk uit te nodigen tot de vergadering van de OCMW-Raad, die zal doorgaan in de gemeenteraadszaal Marktplaats 1, 8830 Hooglede op maandag 25 maart 2019, te 20.30u, met de volgende agendapunten:

In openbare zitting:

1 Toekennen ere-titel OCMW-raadslid
2 Principiële beslissing houdende verkoop van de woning in de Ieperstraat 22 te Hooglede
3 Afsluiten van een projectovereenkomst tot verkoop van de eigendom Ieperstraat 22 te Hooglede
4 Goedkeuring deelname projectoproep geïntegreerd breed onthaal (GBO)
Gepubliceerd op  vr 15 mrt 2019