Gemeente Hooglede

Dagverzorgingscentrum Ter Linde

Het dagverzorgingscentrum Ter Linde heeft een thuiszorgondersteunende functie en wil tegemoetkomen aan personen die overdag opvang en begeleiding nodig hebben. Op die manier kunnen zij langer thuis blijven wonen. Daar worden de hele dag aangepaste activiteiten georganiseerd en zijn er contactmogelijkheden met leeftijdgenoten. Aanvragers, ook rolstoelgebruikers, kunnen tegen betaling opgehaald en teruggebracht worden met een liftbus.

Voor wie

Voor thuiswonende ouderen die 1 of meerdere dagen per week naar het dagverzorgingscentrum komen om de leefsituatie kwalitatief te verbeteren.

Er zijn diverse motivaties : omdat de oudere nood heeft aan gezelschap of aan verzorging, om een evenwicht te zoeken tussen de ondersteuning door bejaardenhulp thuis en opvang in het dagverzorgingscentrum, om de partner of de mantelzorger één of meerdere dagen te ontlasten van de zorg, enz.

Kostprijs

 • dagprijs volledige dag met maaltijd: 24,48 €
 • dagprijs halve dag met maaltijd: 14,55 €
 • vervoer eigen gemeente heen en terug: 5 €
 • vervoer eigen gemeente enkel: 3 €
 • vervoer andere gemeente heen en terug: 10 €
 • vervoer andere gemeente enkel: 6 €

In de dagprijs is begrepen: de activiteiten, een warme maaltijd, evenals koffie in de voor- en namiddag en een vieruurtje.

Medische kosten en onkosten bij eventuele uitstappen, zijn ten laste van de cliënt.

Meer info

Zorgaanbod

Het dagverzorgingscentrum is iedere werkdag geopend van 8.00 tot 17.00 uur.

De mensen verblijven in een gezellig ingerichte leefruimte met open keuken en zithoek.

De dienstverlening van het dagverzorgingscentrum omvat een waaier aan ondersteunende diensten zoals het vervoer van en naar huis, verpleegkundige ondersteuning, medicatiebegeleiding, maaltijdbegeleiding, … .

Dit gebeurt in samenspraak met de huisarts, thuiszorgdiensten en mantelzorgers.

Zinvolle dagbesteding

Wij willen een aanbod doen dat zinvol is en mensen boeit. Tevens willen we ook een huislijke sfeer nastreven en het sociaal contact bevorderen. De dagindeling benadert zoveel mogelijk een normale thuissituatie.

 • vanaf 8.30u: verwelkoming met kopje koffie en (voor)lezen van de krant
 • vanaf 10.00u: activiteit
 • vanaf 12.45u: middagmaal, gevolgd door middagrust
 • vanaf 14.15u: koffietafel, gevolgd door middagactiviteit
 • vanaf 16.15u: einde middagactiviteit en vertrek naar huis

Maaltijden

's Middags is er in het dagverzorgingscentrum een warme maaltijd voorzien. De maaltijden worden bereid in de keuken van het Woonzorgcentrum, waar de nodige garantie in verband met hygiëne voorhanden is. Dieetvoorschriften worden eveneens in acht genomen.

Medische zorgen en geneesmiddelen

Het dagverzorgingscentrum houdt van iedere verblijver een persoonlijk dossier bij. Hierin wordt alles in verband met verzorging en opvang genoteerd. De bezoeker is vrij zijn eigen huisarts te behouden. Deze kan te allen tijde zijn patiënt in het dagzorgcentrum bezoeken.

Klachten en inspraak

Het personeel van het centrum verzekert een goede verstandhouding met de familie van de bezoeker. Wederzijds wordt voortdurend informatie uitgewisseld over de medische, psycho-sociale en desgevallend de familiale situatie van de bezoeker. Dit kan mondeling of telefonisch.

De familie kan ten allen tijde opmerkingen, suggesties en/of klachten hetzij mondeling, hetzij schriftelijk doorgeven aan de coördinator of de andere medewerkers van het dagverzorgingcentrum. Er is een klachtenprocedure om opmerkingen, suggesties en/of klachten te behandelen. Het klachtenregister ligt ter inzage.