Gemeente Hooglede

De sanctionerend ambtenaar heeft mijn verweer niet aanvaard maar ik ben het niet eens met deze beslissing, wat kan ik doen?

Je kan binnen een maand na de kennisgeving van de beslissing volgens de burgerlijke procedure beroep aantekenen bij de politierechtbank. Je dient hiervoor een schriftelijk verzoekschrift in te dienen bij de griffie van de Politierechtbank, Beheerstraat 41, 8500 Kortrijk. Je zal vooraf 22 euro moeten betalen. Meer info over deze procedure kan je bekomen bij de griffie op nummer 056 26 97 07. De politierechtbank oordeelt over de wettelijkheid en de proportionaliteit van de opgelegde administratieve geldboete. Hij kan de opgelegde administratieve geldboete bevestigen of herzien. De beslissing van de politierechtbank is niet vatbaar voor hoger beroep