Gemeente Hooglede

Ouderenadviesraad

Sinds november 2009 is er op de gemeente een ouderenadviesraad actief. Hoofdopdracht: adviseren van beleid. En verder: onderzoeken van behoeften van ouderen op lokaal vlak sensibiliseren van beleidsverantwoordelijken voor de wensen en behoeften van ouderen informeren van ouderen over gemeentelijke beslissingen, voordelen, diensten ed. betrekken van zoveel mogelijk ouderen bij inspraakprocessen in de gemeente stimuleren van de maatschappelijke participatie op diverse terreinen bevorderen van een positieve beeldvorming coördineren van de activiteiten van de verschillende verenigingen opsporen en ondersteunen van behoeftige of minder zelfredzame ouderen.

De ouderenadviesraad komt 3 keer per jaar samen en alle vergaderingen zijn openbaar. De verslagen vindt u op de website en in de leeszaal in de bibliotheek. De Raad is momenteel samengesteld uit: vertegenwoordigers van de diverse ouderenverenigingen op de gemeente. een vertegenwoordiging vanuit de Serviceflats en het Woonzorgcentrum. individueel geïnteresseerden. Als waarnemer kunnen er vertegenwoordigers aanwezig zijn vanuit het lokaal sociaal beleid en vanuit de fracties.

Het correspondentieadres: Ouderenadviesraad, Hogestraat 170, 8830 Hooglede Wat oa. al aan bod kwam: Het aanbod van elke vereniging in de kijker, kennismaking met de dienstverlening van het OCMW (locatie: Sociaal Huis), kennismaking met het woonzorgcentrum Ter Linde, informatie over het woonloket, voorstelling project Energiesnoeiers, aanbod informaticavereniging in Hooglede, bezoek aan de plaatselijke bibliotheek, bezoek aan het nieuwe dagverzorgingscentrum, actie 10.000 stappen, opleiding Mobiplus, voorstelling klusjesdienst, toelichting bij het meerjarenplan ivm. wonen voor ouderen op de gemeente, Zilverprik (2 X), Kerstconcert voor ouderen, Aanbod van uit de Woondienst voor elke burger…

Op elke vergadering is er kans om signalen te geven aan de lokale beleidsmensen. Er werd een Memorandum rond Ouderenbeleid opgemaakt nav. de lokale verkiezingen in 2018. Dit Memorandum werd aan alle lijsttrekkers bezorgd.

Samenstelling