Gemeente Hooglede

Digitale gemeenteraad

Door de heersende coronacrisis is het nog niet aangewezen fysiek te vergaderen. Zo werd voor het eerst op maandag 27 april een digitale gemeenteraad georganiseerd.

Door de heersende coronacrisis is het nog niet aangewezen fysiek te vergaderen met 21 raadsleden in de gemeenteraadzaal. De gemeenteraad en OCMW-raad van 27 april 2020 is daarom digitaal doorgegaan in besloten zitting om ieders gezondheid veilig te stellen.

Voor een vlot verloop van de zitting, maar ook rekening houdend met het democratisch proces, werd op volgende wijze gewerkt:

  • De dagorde werd op de gebruikelijke datum verstuurd en er konden voordien opmerkingen of vragen gesteld worden door alle gemeenteraadsleden.
  • De agenda kon digitaal geraadpleegd worden via e-notulen en elk punt kon goedgekeurd, onthouden of afgekeurd worden door alle gemeenteraadsleden. Opmerkingen op die punten waren ook mogelijk.

  • Op de gebruikelijke datum en uur van de gemeenteraad (27 april om 20u) was er een videocall via CISCO WEBEX met de gemeenteraadsvoorzitter, de 3 fractieleiders, het college van burgemeester en schepenen, de algemeen directeur en de adjunct algemeen directeur. Daar was de mogelijkheid voor bijkomende verduidelijking of werden afspraken gemaakt. 
Gepubliceerd op  wo 29 apr 2020