Gemeente Hooglede

Een groene en klimaatvriendelijke ontmoetingsplaats in wijk Hoogland zorgt voor meer speelplezier

do 02 mei 2024
Met het project 'Groene Prikkels' ondersteunt het Regionaal Landschap kleinschalige natuurinrichting op publieke plekken in het West-Vlaamse Hart.

Door middel van aanplantingen, bloemrijk grasland, graafwerken, avontuurlijke speelelementen,… toveren we zo steriele graspleintjes en braakliggend terrein om tot groene en klimaatvriendelijke ontmoetingsplaatsen.

Op vraag van de gemeente Hooglede maakte de landschapsconsulent van het Regionaal Landschap in de zomer van 2023 een ontwerpschets voor de groenzone in de wijk Hoogland in Hooglede. Eind augustus werd de schets aan de wijkbewoners voorgelegd. Op basis van hun wensen en opmerkingen kreeg het ontwerpplan zijn definitieve vorm.

Op het einde van het natte winterseizoen startten de graafwerken begin maart op. Met de aanleg van wadi’s en speelheuvels is er duidelijk gekozen voor een reliëfrijk speellandschap. De wadi’s dragen bij tot een betere afwatering en extra waterberging op het terrein.

Klauterstammen, stapstronken, zwerfkeien, speelbosjes, kronkelende paadjes door graseilandjes en een jungle van hazelaarstruiken nodigen jong en oud uit om er te ontdekken en te ravotten.

Het ontwerp biedt ook kansen voor ontmoeting. Zo zijn er 2 zitruimtes met picknicktafel voorzien en een bloemenkamer waar het rustig vertoeven is. Enkele schaduwbomen zullen tijdens warme dagen voor verkoeling zorgen.

De bestaande speeltoestellen, zandbak en het voetbalterrein blijven behouden en zijn perfect in de herinrichting geïntegreerd.

De herinrichting verhoogt niet alleen de belevingswaarde (speelnatuur, groene ontmoetingsplaats,…), ook de biodiversiteit in de wijk vaart er wel bij. Streekeigen planten die hier goed aarden, bieden voedsel, schuil- en nestgelegenheid voor insecten en vogels. Later in het voorjaar zaait het Regionaal Landschap delen van het terrein in met een gras- en kruidenmengsel. Dit zal een bloemrijk grasland vol nectar en stuifmeel voor allerhande insecten opleveren. Om de ontwikkeling van dit ‘zoemrijk’ grasland alle kansen te geven, zullen bepaalde zones in het eerste jaar afgeschermd worden. Er zal minder gemaaid worden en slingerende graspaadjes doorheen de bloemrijke graseilandjes prikkelen de kinderen om op ontdekking te gaan.

Dit Groene Prikkelproject is een samenwerking van de gemeente Hooglede en Regionaal Landschap West-Vlaamse Hart, met steun van de provincie West-Vlaanderen. Het Regionaal Landschap stond in voor het ontwerp, de aanbesteding en opvolging van de graaf- en plantwerken, het inzaaien van bloemrijk grasland en de financiering van maximum 6000 euro van de totale inrichtingskost. De gemeente neemt het overige aandeel van de hieraan verbonden kosten voor haarrekening en zal instaan voor het verder natuurlijke beheer van deze Groene Prikkel.

Op vrijdag 21 juni om 18.00 u wordt de groenzone officieel geopend. Alle buurtbewoners zullen hiertoe uitgenodigd worden.