Gemeente Hooglede

Energielening - Energiehuis

Een energiezuinig huis? Kinderspel met ENERGIEhuis WVI

Voortaan kunnen inwoners van Hooglede terecht bij het ENERGIEhuis WVI met al hun vragen rond renovatie en energie(besparing). “Met het ENERGIEteam van WVI wordt dit voortaan kinderspel: van premies, leningen en fiscale kortingen die je kan krijgen als je je woning energiezuiniger maakt tot informatie over hoe je kan investeren in hernieuwbare energie. Het ENERGIEhuis WVI staat onze inwoners bij met raad en daad.”

Zo krijg je energie- en renovatieadvies dat perfect op maat van jouw woning is, gemakkelijk, objectief en betrouwbaar. Het ENERGIEteam biedt eerste hulp bij energievragen, helpt inwoners op weg om hun energiefactuur onder controle te houden, vraagt offertes op bij aannemers en/of begeleidt de renovatiewerken van A tot Z. Enkel bepaalde (kwetsbare) doelgroepen kunnen nog een energielening renteloos afsluiten tot 15.000 euro.

Voor wie

Prioritaire doelgroep


Onderstaande personen behoren tot de 'prioritaire doelgroep' en komen in aanmerking voor een renteloze lening (0% intrest).

 1. Personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds (stickertje eindigt op 1).
 2. Personen met een jaarlijks bruto gezinsinkomen dat lager of gelijk aan 19.566 euro (volgens het recentste aanslagbiljet van de personenbelasting). Dat bedrag mag verhoogd mag worden met 3.622 euro per gezinslid dat niet de aanvrager is.
 3. Personen die in schuldbemiddeling zitten en die hun verwarmingsfactuur niet kunnen betalen.
 4. Personen die het OCMW begeleidt omdat ze de facturen voor gas en elektriciteit niet kunnen betalen.
 5. Beschermde afnemers.
 6. Personen met een gezamenlijk belastbaar inkomen dat lager dan of gelijk is aan 31.870 euro, verhoogd met 1.660 euro per persoon ten laste. De aanvraag houdt rekening met het inkomen van 3 jaar eerder.

Personen uit de bovenstaande doelgroepen kunnen bovendien gratis ondersteuning krijgen om te bepalen welke werken moeten worden uitgevoerd, prijsoffertes aan te vragen, een aannemer te kiezen, de werken op te volgen, en premies of subsidies aan te vragen.

Niet-commerciële rechtspersonen en coöperatieve vennootschappen
(scholen, ziekenhuizen, vzw's,...) kunnen een renteloze energielening aanvragen voor maximaal 15.000 euro op 10 jaar.

Voor welke werken?

 1. Dak- of zoldervloerisolatie.
 2. Hoogrendementsglas (ook in deuren en poorten).
 3. Muurisolatie.
 4. Vloerisolatie.
 5. Luchtdichting en luchtdichtheidstest (in combinatie met andere maatregelen).
 6. Energiezuinig ventilatiesysteem type C of D.
 1. Zuinige verwarmingsinstallatie (o.a. condensatieketel, warmtepomp, pelletketel of -kachel, brandstofcellen, …).
 2. Fotovoltaïsche zonnepanelen (op voorwaarde dat het dak goed is geïsoleerd en dat er geen enkel glas meer is).
 3. Zonneboiler of ander zuinig systeem voor sanitair warm water.
 4. Vervanging van lichtarmaturen en lampen.
 5. Energiezuinige huishoudtoestellen (alleen voor de prioritaire doelgroep, nadat een energiescan de nood tot vervanging heeft aangetoond).
 6. Energieopslagtechnieken en beheerssystemen.
 7. Energieaudit (in combinatie met een van de vorige maatregelen).

Ook voor een nieuwbouwwoning kunt u voor de meeste van de hierboven vermelde werken een energielening aanvragen als:

 • er nog geen definitieve EPB-aangifte werd ingediend
 • én uw woning een E-peil van E30 woning haalt. E30 is bijna-energieneutraal (BEN).

Voorwaarden

 • Sommige werken moeten bepaalde normen halen om in aanmerking te komen.
 • De werken moeten worden uitgevoerd door een een aannemer, zodat er ook een garantie is op de kwaliteit van uitvoering. Alleen voor dak- of zoldervloerisolatie komt ook 'doe-het-zelf' in aanmerking.

Procedure

 • Neem contact op met het Energiehuis dat voor uw gemeente de energieleningen toekent. Op mijnenergiehuis.be kunt u de contactgegevens van het Energiehuis opzoeken. Inwoners van Linkebeek kunnen geen energielening krijgen.
 • Uw aanvraag wordt door de kredietcommissie van het Energiehuis al dan niet goedgekeurd. Het Energiehuis bepaalt zelf de termijn waarbinnen uw aanvraag goed- of afgekeurd wordt.
 • Het Energiehuis legt de goedgekeurde kredieten voor aan het Vlaams Energieagentschap (VEA). Het VEA kijkt na of de lening in overeenstemming is met de reglementeringen van het Vlaams Gewest en geeft binnen de week definitieve goedkeuring.

Kostprijs

 • U kunt maximaal 15.000 eurolenen. Het bedrag kan in maximaal 4 schijven worden opgenomen.
 • Voor de prioritaire doelgroep (zie Voorwaarden)
  • o Het geleende bedrag moet op 10 jaartijd terugbetaald worden.
  • o De intrest bedraagt 0%.
 • Voor de niet-commerciële rechtspersonen en coöperatieve vennootschappen
  • o Het geleende bedrag moet op 10 jaartijd terugbetaald worden.
  • o De intrest bedraagt 0%.
 • De energielening kan niet ingebracht worden op de belastingaangifte. Voor de energielening worden dan ook geen fiscale attesten uitgereikt.