Gemeente Hooglede

Enquête alleenwonenden en éénoudergezinnen

De gemeente en de Woondienst Regio Roeselare stellen vast dat alleenwonenden en éénoudergezinnen het vaak moeilijk hebben op de woningmarkt en besloten hierrond verder onderzoek te voeren.

Woondienst regio Roeselare heeft een enquête opgesteld naar de woonbehoeften en woonnoden van alleenwonenden en éénoudergezinnen waarvan de kinderen niet permanent bij hen verblijven.

Via deze bevraging wensen we inzicht te krijgen in de noden om van daaruit adviezen te kunnen formuleren voor het toekomstig beleid rond wonen voor alleenstaande(n) (ouders). De verwerking van de gegevens gebeurt volledig anoniem. Dit neemt slechts 5 minuten van uw tijd.

De enquête kan je via deze link invullen of scan de QR-code. Alvast bedankt voor de medewerking! 

Gepubliceerd op  di 08 jun 2021