Gemeente Hooglede

Ereteken voor gewezen algemeen directeur

vr 09 feb 2024
Op vrijdag 9 februari werd aan de gewezen algemeen directeur (of gemeentesecretaris zoals de functie vroeger beter bekend was) van de gemeente Hooglede, dhr. Rik Dekens, twee eretekens overhandigd als teken van erkentelijkheid voor zijn 40-jarige carrière bij de gemeente Hooglede.

Uit dank en waardering voor zijn inzet voor de gemeente kende de Vlaamse Minister van Binnenlands Bestuur hem het “Burgerlijk Kruis Eerste Klasse” toe.

Bovendien verleent Zijne Majesteit Koning Filip aan Rik Dekens het Burgerlijk Ereteken van “Ridder in de Leopoldsorde”.

Namens het gemeentebestuur van Hooglede feliciteren wij dhr. Rik Dekens met de toekenning van deze eretekens en danken wij hem nogmaals voor zijn jarenlange inzet voor de gemeente Hooglede.