Gemeente Hooglede

Factuurvoorwaarden

Wanneer je een factuur krijgt van de gemeente Hooglede, dan zijn daar de volgende voorwaarden op van toepassing:

 • De factuur is betaalbaar binnen de 30 dagen volgend op de factuurdatum. Klachten of bezwaren moeten binnen een termijn van 15 dagen volgend op de factuurdatum aan het College van Burgemeester en Schepenen, Marktplaats 1, 8830 Hooglede per aangetekend schrijven gericht worden.
 • Bij niet betaling binnen de 30 dagen wordt een eerste herinnering verstuurd met een nieuwe betaaltermijn van 14 dagen die ingaat op de derde werkdag na verzending van de herinnering.
 • Bij niet betaling binnen de nieuwe betaaltermijn wordt een tweede herinnering aangetekend verstuurd met het verzoek te betalen binnen de 8 dagen na datum verzending van de aangetekende herinnering.
  Er wordt bovenop de kosten voor de aangetekende zending ook een administratiekost aangerekend van 7,5 euro per dossier.
 • Bij niet betaling binnen de betaaltermijn van 8 dagen wordt het dossier voor invordering overgemaakt aan de gerechtsdeurwaarder. De kosten hiervoor vallen integraal ten laste van de gefactureerde.

Wanneer je een factuur krijgt van het OCMW van Hooglede, dan zijn daar de volgende voorwaarden op van toepassing:

 • De factuur is betaalbaar binnen de 30 dagen volgend op de factuurdatum. Klachten of bezwaren moeten binnen een termijn van 15 dagen volgend op de factuurdatum aan het Vast Bureau, Marktplaats 1, 8830 Hooglede per aangetekend schrijven gericht worden.
 • Bij niet betaling binnen de 30 dagen wordt een eerste herinnering verstuurd met een nieuwe betaaltermijn van 14 dagen die ingaat op de derde werkdag na verzending van de herinnering.
 • Bij niet betaling binnen de nieuwe betaaltermijn wordt een tweede herinnering aangetekend verstuurd met het verzoek te betalen binnen de 8 dagen na datum verzending van de aangetekende herinnering.
  Er wordt bovenop de kosten voor de aangetekende zending ook een administratiekost aangerekend van 7,5 euro per dossier.
 • Bij niet betaling binnen de betaaltermijn van 8 dagen wordt het dossier voor invordering overgemaakt aan de gerechtsdeurwaarder. De kosten hiervoor vallen integraal ten laste van de gefactureerde.

Voor vragen of opmerkingen hierover kun je contact opnemen met financieledienst@hooglede.be