Gemeente Hooglede

Frans-Oostenrijkse veldslag

DE FRANS-OOSTENRIJKSE VELDSLAG

De Franse Revolutie (14.07.1789-1799), een periode waarin alles leek te moeten veranderen
en waarbij velen, zowel figuurlijk als letterlijk hun hoofd verloren, leidde tot de afzetting en
de onthoofding (21.01.1793) van de Franse koning Louis XVI. Hierdoor beefden de Europese
vorsten en adel van angst. Uit vrees voor ‘besmetting’ poogden zij door een invasie in
Frankrijk de ‘ziekte’ in de kiem te smoren (Slag bij Valmy 20.09.1792). Het jonge Franse
republikeinse bewind voelde hierdoor de noodzaak aan om Frankrijk door natuurlijke
grenzen (o.a. de Rijn) te beschermen. Bijgevolg verklaarden ze de oorlog aan Oostenrijk
(20.04.1792) onder wiens bewind wij ons bevonden. Tijdens deze oorlog vond op 10 en
13 juni 1794 een dubbele veldslag plaats te Hooglede, uitgevochten waarbij de Fransen
(o.l.v. generaal Pichegru) het eerste geallieerde leger (o.l.v. generaal Clerfayt) versloegen.