Gemeente Hooglede

Geluidsnormen voor muziekactiviteiten

Het gebruik van elektronisch versterkte muziek is geregeld in de Vlaamse milieuregelgeving (VLAREM). Hierin zijn zowel normen opgenomen voor de muziekactiviteit zelf als voor de bescherming van de omgeving. 

MUZIEKACTIVITEITEN IN OPENBARE INRICHTINGEN (LOKAAL OF ZAAL)

Hoe vaak worden muziekactiviteiten op dezelfde plaats georganiseerd? (ongeacht wie de organisator is)

 • Soms (occasioneel, minder dan 12 keer per jaar):
Luider dan 85 dB(A) LAeq,15min Stiller dan of gelijk aan
85 dB(A) LAeq,15min
De toepasselijke wetgeving met betrekking tot elektronisch
versterkte muziek is opgenomen in hoofdstuk 6.7 van titel II van het
VLAREM (ook geluidsnormen bij de buren binnen).
 • Volg de procedure onder toelating** en neemt de nodige bijkomende maatregelen*.
 • Het is ook mogelijk een melding te doen of een omgevingsvergunning aan te vragen in plaats van een toelating maar dit is niet verplicht (zie de mogelijkheden onder vaak).
 • Je hoeft niets aan te vragen of te doen wat betreft de muziekactiviteiten
 • Het geluidsniveau van de muziek is beperkt tot maximaal 85 dB(A) LAeq,15min.
 • Er zijn ook geluidsnormen van toepassing bij de buren binnen.
 • Wil je toch een aantal keren per jaar luidere muziek spelen? Volg de procedure onder toelating** en neemt
  de nodige bijkomende maatregelen*
BIJKOMENDE MAATREGELEN
Activiteiten luider dan 85 dB(A) LAeq,15min maar stiller dan of gelijk
aan 95 dB(A) LAeq,15min
 • Je meet gedurende de ganse activiteit het geluidsvolume of installeert een geluidsbegrenzer.
 • Het gemeten volume is zichtbaar voor de persoon die het volume bedient.
 • Het maximaal toegestane geluidsvolume wordt geafficheerd in de inrichting.
 • Wanneer het maximaal toegestane geluidsvolume overschreden wordt, wordt dit onmiddellijk verlaagd tot er geen overschrijding meer is.

Bijkomend voor activiteiten luider dan 95 dB(A) LAeq,15min en stiller
dan of gelijk aan 100 dB(A) LAeq,60min

 • Naast het meten, registreer je ook gedurende de ganse activiteit
  het geluidsvolume (tenzij je een geluidsbegrenzer geïnstalleerd
  hebt).
 • Je stelt gratis oordopjes ter beschikking van het publiek.

Meer info rond de geluidsvergunning