Gemeente Hooglede

Geluidsvergunning

Als je muziekactiviteiten organiseert, heb je toestemming en/of een vergunning nodig. Sinds 1 januari 2013 zijn er voor heel Vlaanderen geluidsnormen voor concerten, fuiven, festivals en andere muziekactiviteiten.

Hoe hoger het geluid, hoe meer maatregelen er zijn. Er zijn 3 categorieën: 
    • Als het maximumvolume nooit luider is dan 85 dB, hoef je niets te doen. 
    • Als de decibels tussen 85 en 95 zijn, dan moet je het geluid gedurende heel de activiteit meten. Dat doet u met een professioneel meettoestel. Het gemeten volume moet de hele tijd zichtbaar zijn voor de persoon die het volume bedient. Ook moet voor elke activiteit toestemming gevraagd worden aan het college van burgemeester en schepenen.
    • Bij meer dan 95 dB moet u bijkomend alle gemeten volumes registreren en oordopjes ter beschikking stellen. 

Procedure

    Je kan een geluidsvergunning aanvragen boven de 85dB. De vergunning dient minimum 3 weken op voorhand aangevraagd te worden. 

aanvraag geluidsvergunning