Gemeente Hooglede

Gemeente Hooglede treedt toe tot statiegeldalliantie

De statiegeldalliantie is een vereniging die druk wil uitoefenen op overheden om statiegeld in te voeren. Het gaat om een samenwerking tussen Vlaamse en Nederlandse organisaties. Al meer dan 100 Vlaamse en Nederlandse organisaties hebben zich bij deze vereniging aangesloten.

Op die manier ontstaat een breed draagvlak voor de invoering van statiegeld. In het kader van de Vlaamse regeringsonderhandelingen willen wij ook extra druk zetten op deze nieuwe regering om de statiegeldalliantie in hun bestuursakkoord te zetten.

De partners van de statiegeldalliantie willen:

  • een structurele oplossing voor de vervuiling van straten, bermen, stranden en zeeën door plastic flessen en blikjes;
  • een eerlijke oplossing voor zwerfafval door de kosten ervan weg te halen bij de burgers en lokale overheden en het verpakkende bedrijfsleven ervoor verantwoordelijk te maken;
  • een écht duurzaam, circulair model voor het beheer van grondstoffen.

De statiegeldalliantie vraagt:

  • aan de Nederlandse regering om het statiegeldsysteem uit te breiden tot blikjes en alle grote én kleine PET-flessen in Nederland.
  • aan de regeringen van de Belgische gewesten Vlaanderen, Brussel en Wallonië om het statiegeldsysteem in te voeren voor blikjes en grote en kleine plastic flessen

De regeringsonderhandelingen zijn lopende, dit is dan ook een geschikt ogenblik het invoeren van statiegeld op te nemen in de beleidsprioriteiten voor het Vlaamse Gewest, wat ondertussen ook reeds gerealiseerd werd in het Hoofdstedelijk Gewest Brussel. Met de gemeente Hooglede willen we deze stap die de zwerfvuilproblematiek kan helpen indijken onderschrijven en wensen na goedkeuring door de gemeenteraad, ook toe te treden tot deze alliantie. De toetreding werd positief geadviseerd in de milieuraad van 27 juni 2019

Statiegeld zorgt ervoor dat lege flesjes en blikjes worden ingeleverd. Daardoor:

  • blijven straten, bermen en stranden vrij van plastic flesjes en blikjes;
  • verminderen we de plastiek in zee en voorkomen we dierenleed;
  • besparen lokale overheden, en daarmee de belastingbetaler, jaarlijks tientallen miljoenen euro’s aan opruimkosten van zwerfafval;
  • recyclen we PET-plastiek en aluminium op de beste manier. Dat levert ruim twee keer zoveel geld op per kilo gerecycled materiaal en de hoge ambities op het gebied van circulaire economie kunnen hierdoor realiteit worden;
  • gaan we klimaatverandering tegen. Door efficiënter gebruik van materialen wordt minder CO2 uitgestoten en minder afval verbrand.

Hoe werkt het statiegeldsysteem voor de consument?

Het principe van statiegeld is eenvoudig: bovenop de prijs van een plastic fles of blikje betaal je bijvoorbeeld een extra aan statiegeld. Deze extra kost krijg je volledig terug op het moment dat je de lege verpakking via een automaat of winkelbalie terugbrengt. Statiegeld is dus geen belasting: wie zijn flesje of blikje netjes terugbrengt betaalt helemaal niets extra’s. Na inleveren gaat de verpakking het recyclingproces in om opnieuw in de productie van plastic flessen en blikjes te worden gebruikt.

Gepubliceerd op  di 24 sep 2019