Gemeente Hooglede

Gemeentelijke Begeleidingscommissie (GBC)

De Gemeentelijke BegeleidingsCommissie (GBC) is een orgaan dat in het leven werd geroepen door het convenantenbeleid en waarvan de werking geregeld wordt in diverse omzendbrieven. Formeel gezien is de GBC het orgaan dat de convenantgebonden aspecten van het mobiliteitsbeleid moet sturen en dat daarvoor minstens 1 keer per jaar moet samenkomen en verder zo veel keren als de procedures dat vereisen. 

Samenstelling van GBC:

Vaste leden van rechtswege:    
     
Naam   Functie
Rik  Vanwildemeersch Voorzitter, schepen verkeer en mobiliteit
Rik  Debeaussaert Schepen openbare werken
Rita Demaré Burgemeester, veiligheid
Rik  Dekens Gemeentesecretaris
Sophie  Wittouck Mobiliteitsambtenaar
Chris  Anne Technische dienst Hooglede
Frederik  Potvliege Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Mobiliteit en Verkeersveiligheid 
Tim Debrabandere Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn
Rik  Loyson Betrokken wegbeheerder (AWV)
Daniel Lauwers Betrokken wegbeheerder (AWV)
     
Variabele leden maken van rechtswege:     
     
Naam   Functie
Veerle Lenoir Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed
Koen  Vanneste Vertegenwoordiger van de provincie
Annemie Wynands Departement Leefmilieu, Natuur en Energie 
Niek Vandecaveye Vertegenwoordiger van diensten die advies verlenen op de bouwvergunningsaanvraag voor de uitvoering van een plan of project
Frank  Renard Vertegenwoordiger van diensten die advies verlenen op de milieuvergunningsaanvraag voor de uitvoering van een plan of project
Gino  duwein  Vertegenwoordiger van de NMBS
     
Adviserende leden:    
     
Naam   Functie
Ronny  Vandevyvere Politiecommissaris Hooglede
Johan  Wardenier Commandant Brandweer
Tom  Viaene Afgevaardigede verkeerscommissie
Frans  Vandepitte Gemeenteraadslid Open VLD
Tomas De Meyer Gemeenteraadslid NVA-Plus
Ilse  Coghe Gemeenteraadslid CD&V
Marscha Verschoore Gemeeteraadslid Samen Sterk