Gemeente Hooglede

Dagorde gemeenteraad van 25 juni 2018

De voorzitter heeft de eer u uit te nodigen tot de zitting van de gemeenteraad op maandag 25 juni 2018, te 20.00u, in het gemeentehuis. DAGORDE

In openbare zitting:

1 Aktename eedaflegging van een adjunct-algemeen directeur in statutair dienstverband.  
2 Aktename eedaflegging van een adjunct-financieel directeur in statutair dienstverband.  
3 Wijziging van de rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel  
4 Afschaffing gedeelte voetweg 43: definitieve beraadslaging  
5 Voorlopige beraadslaging afschaffen gedeelte Beverenstraat en aanpassen rooilijn - chemin nr. 4)  
6 Goedkeuring subsidiereglement voor culturele projecten  
7 Goedkeuring meerjarenplanaanpassing 2014_2019-12 (BP2014_2019-12)
8 Goedkeuring budgetwijziging 2018-1 (BP2018-1_1)
9 Goedkeuren van het meerjarenplan 2014-2020 van het OCMW
10 Kennisname budgetwijziging nr. 1 – boekjaar 2018 van het OCMW – exploitatie- en investeringsbudget
11 Vaststelling van een tijdelijk politiereglement naar aanleiding van Gits kermis van 9/09/2018 tot 11/09/2018 – ambulante handel
12 Samenwerkingsovereenkomst tussen HOOGLEDE en De Lijn: gratis Buzzy Pazz maandabonnement voor jongeren die de overstap maken naar het middelbaar onderwijs
13 Stationnetje Gits
  a. Eenzijdige verkoopbelofte Dominiek Savio Instituut - Gemeente Hooglede
  b. Akte aankoop Station Gits
14 Afspraken rond het plaatsen van verkiezingsborden
       

In geheime zitting:

15 Principebeslissing tot aanleg waterbuffer ter hoogte Gitsbergstraat
Gepubliceerd op  ma 11 jun 2018