Gemeente Hooglede

Gewijzigde procedure IBA-attest

Wie zelf zijn afvalwater zuivert in een IBA en toch een heffingsbiljet zonder vrijstelling ontvangt, moet een nieuwe aanvraag indienen bij het gemeentebestuur.
De nieuwe procedure verloopt als volgt:
  • De vrijstellingsaanvraag wordt, samen met een kopie van het heffingsbiljet (of de afscheurstrook), schriftelijk ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente waar de IBA ligt. Dit moet binnen drie maanden (te rekenen vanaf de derde werkdag na de verzendingsdatum van het heffingsbiljet) gebeuren. De datum waarop de vrijstellingsaanvraag is ingediend bij de gemeente bepaalt of de aanvraag tijdig is.
  • De gemeente onderzoekt de aanvraag en moet hierbij een IBA-attest invullen en ondertekenen.
  • De gemeente bezorgt de aanvraag dan samen met het attest of de weigeringsbeslissing aan de bevoegde watermaatschappij, binnen drie maanden vanaf de dag na ontvangst van de aanvraag. Dit kan via e-mail naar volgende adressen: De Watergroep >> Vrijstellingentegemoetkoming@dewatergroep.be
  • De aanvrager krijgt een kopie van de gemeente.

Het IBA-attest is aangepast aan de gewijzigde aanvraagprocedure. Een invulbare versie van het nieuwe attest kan je hier downloaden. Om misbruik te voorkomen, willen we vragen om dit attest niet blanco aan de burger af te leveren of als download op je website aan te bieden.

Download het vernieuwde attest

Heeft de aanvraag betrekking op vrijstelling van de heffing, dan stuurt de watermaatschappij het dossier door naar de VMM voor verdere afhandeling. De VMM deelt haar beslissing schriftelijk mee aan de aanvrager.

Wie leidingwater gebruikt, komt in aanmerking voor een vrijstelling van de saneringsbijdrage. In dat geval handelt de watermaatschappij de aanvraag zelf verder af.

Aanvragen tot vrijstelling of sociaal tarief en bezwaarschriften

Aanvragen tot sociaal tarief en bezwaarschriften moeten schriftelijk en binnen 3 maanden na de verzendingsdatum van het heffingsbiljet opgestuurd worden naar:

Vlaamse Milieumaatschappij
t.a.v. de leidend ambtenaar
Dokter De Moorstraat 24-26
9300 Aalst

Vrijstellingsaanvragen wegens het gebruik van een IBA moeten binnen 3 maanden na de verzendingsdatum van het heffingsbiljet worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen waar de IBA ligt. 

Vragen?

Contacteer de dienst Heffingen via heffingkv@vmm.be (gelieve dit e-mailadres niet aan burgers door te geven). 

Burgers kunnen voor vragen en reacties terecht op het gratis nummer 0800 97 113 (van 9u tot 12u en van 14u tot 16u).

Meer weten over IBA's