Gemeente Hooglede

Hemelwater- en droogteplan

In de Gemeenteraad van 22 mei 2023 werd het Hemelwater en droogte plan voor Hooglede goedgekeurd. 

Het plan is in samenwerking met Fluvius opgesteld om de gemeente structureel te wapenen tegen het veranderende klimaat, met zijn te droge zomers en zijn soms te intense neerslagperiodes.
De gemeente wil voornamelijk inzetten op trage infiltratie, wat op langere termijn een grote meerwaarde heeft voor de diepere grondwatersystemen. Het zijn net die diepere grondwatersystemen die de gemeente wapenen tegen langere perioden van droogtes. Het is belangrijk om de grondwatertafel te allen tijde zoveel mogelijk aan te vullen. De meeste acties zijn dan ook gericht op de bronmaatregelen die dienen om water te laten infiltreren, waaronder inzetten op ontharding waar mogelijk. 

Naast maatregelen voor optimale infiltratie wordt ook gezocht naar mogelijkheden om het water in natte perioden (tijdens de winter en bij extreme neerslag in de zomer) te bufferen, vast te houden en vertraagd af te voeren. Bufferbekkens kunnen ook dienstig zijn voor droogteperiodes ten behoeve van de landbouw.

Een robuust watersysteem zorgt ervoor dat de bebouwde gebieden beter beschermd zijn en verhoogt tevens de leefbaarheid in meer dicht bebouwde kernen. Niet enkel de mens naar de natuur en het water brengen maar het water en de natuur naar de gemeente brengen staan hierin centraal. Door in te zetten op meer natuurlijke verbindingen en open waterlopen als groenblauwe structuur door het open landschap van de gemeente, wordt bijgedragen aan een verhoogde waterbeschikbaarheid, vernatting en hogere biodiversiteit en ecologische waarde.

Het HWDP kan u downloaden in de bijlage.