Gemeente Hooglede

Heraanleg Beverenstraat

ma 27 jun 2022
De Beverenstraat, tussen de Grote Noordstraat en de Roeselarestraat, zal de komende jaren stevig onder handen worden genomen. Nieuwe en bredere voetpaden, meer groen in het straatbeeld en meer aandacht voor de zwakke weggebruiker.

In een eerste fase wordt de zone tussen de Rodenbachstraat en Grote Noordstraat met even huisnummers aangepakt. Het is de bedoeling de werken in de tweede helft van dit jaar aan te besteden.

De Beverenstraat en vooral de voetpaden liggen er niet goed bij. Met een rolstoel, rollator en buggy kan je vaak moeilijk veilig over de voetpaden wandelen. Ook het wegdek en de bestaande plantvakken zijn aan vernieuwing toe. In een modern straatbeeld ontbreekt het nu ook aan groen en verkeersremmende maatregelen.

Daarom wordt de Beverenstraat de komende maanden en jaren onder handen genomen. Bij de nieuwe inrichting werd er zoveel mogelijk rekening gehouden met nieuwe en bredere voetpaden, meer groen in het straatbeeld en meer aandacht voor de zwakke weggebruiker.

In een eerste fase wordt de zone tussen de Rodenbachstraat en Grote Noordstraat aangepakt aan de even kant. In deze fase zullen we zowel het voetpad als de parkeerzone vernieuwen. Het is de bedoeling om deze werken in de tweede helft van het jaar aan te besteden.

In de latere fasen is het de bedoeling om de overige voetpaden aan te pakken en nadien het wegdek van een nieuwe toplaag te voorzien.

Het totaal van de werken wordt geraamd op circa € 570.000.

Een infomoment met de buurtbewoners zal georganiseerd worden van zodra meer zicht is op concrete timing van de werken.