Gemeente Hooglede

Het dragen van een mondmasker langs het parcours van een wielerwedstrijd in de provincie verplicht!

De provinciegouverneur stelde op 25 september een besluit op waarbij het verplicht is om een mondmasker te dragen langs het parcours van wielerwedstrijden in de provincie. Tevens is het verboden om particulier gebruik te maken van drones langsheen het parcours.

BESLUIT

Artikel 1:

Het dragen van een mondmasker is verplicht langsheen de parcoursen van alle wielerwedstrijden op het grondgebied van de volledige provincie West-Vlaanderen, en dit telkens vanaf één uur vóór tot één uur na de verwachte doortocht (snelste schema zoals voorzien op het uurrooster van de organisator).

Art. 2:

Het is verboden om een drone te laten stijgen, landen of vliegen in een perimeter van 500 meter langs weerszijden van de parcoursen van wielerwedstrijden in de provincie West­ Vlaanderen vanaf één uur voor tot één uur na de verwachte doortocht (snelste schema zoals voorzien op het uurrooster van de organisator).

Art. 3:

De burgemeesters als officier van bestuurlijke politie en als hoofd van de lokale politiediensten zijn belast met de uitvoering van dit politiebesluit en oefenen hierop het toezicht en de handhaving uit of doen dit uitvoeren.

Art. 4:

De inbreuken op dit politiebesluit kunnen worden beteugeld met de straffen bepaald door artikel 1 van de wet van 6 maart 1818, gewijzigd door de wet van 5 juni 1934, betreffende de straffen uit te spreken tegen de overtreders van algemene verordeningen op te stellen bij provinciale of plaatselijke reglementen. De bedragen opgenomen in deze wet worden vermenigvuldigd met 8, zoals bepaald in de wet van 5 maart 1952 betreffende de opdeciemen op de strafrechtelijke geldboeten.

Art. 5:

Dit politiebesluit treedt onmiddellijk in werking.

Gepubliceerd op  di 29 sep 2020