Gemeente Hooglede

Het Gewestplan

In de jaren zestig en zeventig werden door de overheid gewestplannen opgemaakt. Het zijn bodembestemmingskaarten die vastleggen welke functie (woongebied, industriegebied, ambachtelijke zone, agrarisch gebied,…) in een bepaald gebied kan worden toegelaten. De bestemming volgens het gewestplan zal het belangrijkste criterium zijn voor het al dan niet toestaan van een bouwvergunning. Raadpleeg het gewestplan via het geoloket van Geopunt.