Gemeente Hooglede

Hooglede

Hooglede betekent letterlijk ‘hoge helling’. De gemeente ligt dan ook op de oude getuigenheuvel die de scheiding vormt tussen het Leiebekken en het IJzerbekken. Die hoge ligging speelde de gemeente parten tijdens verschillende oorlogen die in de regio werden gevoerd.

De eerste sporen van bewoning stammen uit de negende eeuw. Een eeuw later was er een bedehuis die de monniken van de Sint-Amandusabdij in 1200 vervingen door een romaanse kerk en in 1599, na een brand, door de huidige gotische kerk.

Toch is Sint-Amandus niet de voornaamste heilige in de gemeente. Die eer komt Sint-Quirinus toe, de ridder en krijgsman die ook op het wapenschild van de gemeente afgebeeld staat. In de kerk wordt zijn reliek bewaard. Hooglede was daardoor van de zeventiende tot in de twintigste eeuw een bedevaartsoord voor al wie Quirinus’ hulp wou inroepen bij onder meer
been- en botkwalen of jicht.