Gemeente Hooglede

Hooglede zet in op nieuw themajaar rond WOI om sporen in het landschap te ontsluiten

ma 21 nov 2022
De Gemeente Hooglede krijgt van provinciebedrijf Westtoer en Toerisme Vlaanderen financiële steun om projecten te ontwikkelen binnen het WO I-themajaar ‘Het landschap getuigt’.

De focus in dit samenwerkingsverband binnen de Westhoek ligt op de ontdekking van het landschap, dat tot op vandaag de sporen draagt van de Eerste Wereldoorlog.

Het project “Het Landschap Getuigt” heeft als doel om tijdelijke en blijvende thema-initiatieven te ontwikkelen die het oorlogs- en vredeverhaal van de Westhoek versterken. Het project rond “Het Landschap Getuigt” wil zo in 2023 en 2024 een sterk programma presenteren vol boeiende tentoonstellingen, belevingsplekken, evenementen, aangepaste wandel- en fietsroutes die de getuigenissen van het landschap op een aantrekkelijke, toegankelijke en betekenisvolle manier tot bij het grote publiek brengen. Toerisme Vlaanderen stelt 2,5 miljoen euro ter beschikking om de nieuwe projecten te ondersteunen. Publieke en private partners konden sinds april voorstellen indienen.

De Gemeente Hooglede diende een eigen project in en kreeg begin juli positief nieuws. Op de Duitse Militaire begraafplaats wordt tegen april 2023 een app gecreëerd met Augmented Reality. Een oorlogverpleegster die verschijnt als virtuele belevingslaag op de smartphone, zal op een toegankelijke manier beklijvende, historisch correcte informatie geven over de begraafplaats en de menselijke verhalen die verbonden zijn met de plaats. Vanuit haar standpunt van zorgverlener vertelt deze fictieve figuur historisch onderbouwd over het oorlogsverloop en de ellende die ze meemaakte in Hooglede. Door de goedkeuring van het project zal Toerisme Vlaanderen instaan voor 75% betoelaging aan de hand van subsidies.

Daarnaast stapt de gemeente ook in als partner binnen twee samenwerkingsprojecten. Het eerste project is een theaterproject waarin Langemark-Poelkapelle als promotor optreedt met zes andere steden of gemeentes. In 2024 wordt een theaterwandeling georganiseerd die op verschillende locaties, dus ook in Hooglede, zal plaatsvinden. De theaterwandeling zal in het teken staan van verdwenen littekens van de oorlog en zal gespeeld worden door een mix van bekende en lokale acteurs.

Het derde project waarin Hooglede betrokken is, heet “Onzichtbaar landschap - op zoek naar verdwenen begraafplaatsen in de Westhoek”. Daarbij worden verdwenen sporen in het landschap terug zichtbaar gemaakt voor de bezoeker via unieke land art. Aan dat regionaal project nemen maar liefst twintig partners en gemeenten deel, onder coördinatie van het Regionaal Landschap Westhoek vzw. In Hooglede zal een landmark worden geplaatst op de site van Rusthuis t Hoge, waar tijdens WOI een Duits hospitaal en begraafplaats was ingericht. De installatie die met natuurlijke elementen zal gecreëerd worden, wil op deze manier de verdwenen geschiedenis terug in de kijker zetten.

De investeringen zijn een impuls voor het toerisme rond WOI. De ambitie is om het binnen- en buitenlands toerisme naar de Westhoek terug naar omhoog te krikken. De Westhoek is immers het herdenkingslandschap bij uitstek. De begraafplaatsen, monumenten en andere landschapsrelicten maken de oorlog voelbaar voor de bezoeker. Daarnaast zijn er in de regio ook veel plekken waar het verleden niet meer zichtbaar is, maar waar vele verhalen aan verbonden zijn.