Gemeente Hooglede

Huis van het Kind - van code geel naar code oranje

IBO De Boomgaard, consultatiebureau Kind en Gezin en activiteiten Huis van het Kind

Als gevolg van de sterke stijging van het aantal coronabesmettingen in ons land schakelt Opgroeien vanaf woensdag 14 oktober over van code geel naar oranje voor kinderopvang en de lokale dienstverlening van Kind en Gezin. Ook binnen de Huizen van het Kind en de consultatiebureaus wordt er naar code oranje geschakeld. 

Net zoals iedereen wil dat de scholen openblijven in het belang van de kinderen en jongeren, is het voor Opgroeien ook belangrijk dat de kinderopvang openblijft. 

Zowel in code oranje als code rood blijven alle kinderen welkom, tenzij ze ziek zijn of in verplichte thuisisolatie verblijven.

Dit is in het belang van alle gezinnen en zeker van de meest kwetsbare. Dat is zeker en vast mogelijk met de richtlijnen van code oranje.

IBO De Boomgaard – wijzigingen vanaf 14/10/2020:

  • als diegene die instaat voor de opvang (kinderbegeleider, grootouder enz.) risicogroep is kan een kind geen verschillende opvangvormen combineren op weekbasis
  • babbels met ouders op veilige afstand met mondmasker
  • externe personen zoals poetshulp, klusjesman, leverancier enz. vermijden de locaties als er kinderen zijn.

Consultatiebureau Kind en Gezin – wijzigingen vanaf 14/10/2020:??

Alle consulten en de gehoortest op het consultatiebureau blijven doorgaan. 

Het eerste huisbezoek op 2 weken blijft steeds doorgaan aan huis. Ouders krijgen ook genoeg tijd om hun vragen te stellen en de nodige ondersteuning op maat te krijgen. 

Afspraken als je naar de consultatie komt volg dan strikt onderstaande richtlijnen:

* Het is essentieel dat zowel de ouders als onze eigen medewerkers, artsen en vrijwilligers zich strikt houden aan de hygiënemaatregelen. 

* Voor consulten: bovenop de gekende hygiënemaatregelen gelden nog altijd deze richtlijnen:

  • 1 begeleider per kind; 
  • respecteer strikt de tijdsduur van 15 minuten per consult. 

Activiteiten Huis van het Kind

  • Huis van het Kind blijft open op de normale openingsuren.
  • Groeps- en/of ouderbijeenkomsten worden afgelast.
Gepubliceerd op  do 15 okt 2020