Gemeente Hooglede

Jaarlijkse korting op de verwarmingsfactuur dankzij het Sociaal Verwarmingsfonds

di 27 sep 2022
Wie zich in een financieel moeilijke situatie bevindt, kan voor bepaalde brandstoffen elk jaar een korting krijgen op de verwarmingsfactuur van het Sociaal Verwarmingsfonds.

De verwarmingstoelage bestaat uit een financiële tussenkomst in de betaling van de verwarmingsfactuur voor personen die zich in een moeilijke financiële situatie bevinden. Deze toelage wordt toegekend door het OCMW en wordt gefinancierd door een speciaal Fonds (het “Sociaal Stookoliefonds”).

Vanaf 01 juli 2022 werd de verwarmingstoelage verhoogd voor leveringen van huisbrandolie, verwarmingspetroleum en bulkpropaangas. De toelage kan dus niet verkregen worden voor aardgas via aansluiting of voor gas in aparte gasflessen.

U heeft recht op een verwarmingstoelage als u behoort tot één van de onderstaande categorioën:

  • Categorie 1: personen met recht op een verhoogde tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering én het jaarlijks bruto belastbaar inkomen van het huishouden is lager dan of gelijk aan 22.034,79 euro (verhoogd met 4.079,35 euro per persoon ten laste). Met persoon ten laste wordt bedoeld: een lid van het huishouden van de gerechtigde met een netto jaarinkomen, zonder de gezinsbijslag en het onderhoudsgeld voor kinderen, dat lager is dan 3.410 euro.
  • Categorie 2: personen met een laag inkomen, d.w.z. huishoudens met een jaarlijks bruto belastbaar inkomen dat lager dan of gelijk is aan 22.034,79 euro (verhoogd met 4.079,35 euro per persoon ten laste). Met persoon ten laste wordt bedoeld: een lid van het huishouden van de gerechtigde met een netto jaarinkomen, zonder de gezinsbijslag en het onderhoudsgeld voor kinderen, dat lager is dan 3.410 euro.
  • Categorie 3: personen die in een schuldbemiddeling of een collectieve schuldenregeling zitten én de verwarmingsfactuur niet kunnen betalen.

Neem binnen de 60 dagen na de levering van de brandstof contact op met het OCMW Hooglede.

Het OCMW zal onder meer:

  • nagaan of u voldoet aan de voorwaarden
  • uw identiteitskaart vragen en een kopie van de leveringsfactuur of de leveringsbon nodig hebben
  • nakijken of het leveringsadres dat op de factuur staat hetzelfde is als het adres waar u gewoonlijk verblijft
  • eventueel enkele documenten opvragen

Let op, de ‘verwarmingstoelage’ is niet te verwarren met de recent gelanceerde ‘federale verwarmingspremie van 100 euro’ en de ‘stookoliecheque van 225 euro’, dit zijn immers éénmalige maatregelen van de overheid naar aanleiding van de hoge energieprijzen.

Meer info:

Fien Vandewalle, maatschappelijk werker, fien.vandewalle@hooglede.be, 051 22 88 01