Gemeente Hooglede

Kan ik met de sanctionerend ambtenaar te spreken over mijn overtreding?

Indien je niet akkoord gaat met de overtreding, kan je enkel en alleen verweer indienen via het webformulier. Een mondelinge verdediging is niet mogelijk, noch telefonisch noch in persoon.