Gemeente Hooglede

Laatste wilsbeschikking

U kan, indien u dit wenst, een verklaring afleggen met betrekking tot de manier waarop u na het overlijden wil begraven worden.

Een laatste wilsbeschikking is een vrijwillige schriftelijke kennisgeving van wat er met uw lichaam gebeurt na uw overlijden. Die keuze kan u laten vastleggen in een laatste wilsbeschikking die u kan afleggen bij de dienst burgerzaken.

In de laatste wilsbeschikking kan u bepalen:

  • of u kiest voor een traditionele begrafenis of een crematie;
  • volgens welke levensbeschouwing de eventuele uitvaartplechtigheid moet worden gehouden;
  • in welke gemeente uw laatste rustplaats zal zijn (enkel in het Vlaams Gewest);
  • of u een uitvaartcontract hebt. Dit zal in uw verklaring worden opgenomen met de datum en het nummer van het contract en het ondernemingsnummer (KBO).

Bij elk overlijden gaat de gemeente na of de overledene een laatste wilsbeschikking heeft laten registreren. Als dat het geval is, gaat de gemeente na of de nabestaanden de wens van de overledene respecteren.

Voorwaarden

Iedereen kan een vrijwillige schriftelijke bekendmaking van zijn laatste wilsbeschikking over de wijze van lijkbezorging (begraving of verbranding) en uitvaartplechtigheid richten tot de ambtenaar van de Burgerlijke Stand. Personen onder de 16 jaar worden vertegenwoordigd.

Procedure

Hoe kan ik een laatste wilsbeschikking opstellen?

  • u vult het online invulformulier in en ondertekent het met uw elektronische handtekening
  • u vult het online invulformulier in,¬†drukt het af, ondertekent het en brengt het binnen op de dienst burgerzaken
  • u drukt het blanco pdf-formulier af en vult het in, u ondertekent het en brengt het binnen op de dienst burgerzaken

De verklaring wordt geregistreerd in het bevolkingsregister en u krijgt een ontvangstbewijs mee of het wordt u opgestuurd.

Kunnen er nog wijzigingen worden gemaakt eenmaal ik mijn laatste wilsbeschikking heb ingediend?

U kan steeds een wijziging aanbrengen aan uw laatste wilsbeschikking door een nieuwe aanvraag in te dienen bij de dienst Burgerlijke Stand. Wanneer u de verklaring wijzigt, behoudt de ambtenaar van de Burgerlijke Stand enkel de recentste vermelding.

Uw nabestaanden kunnen niets veranderen aan de wilsbeschikking en moeten uw laatste wil nakomen.

Wat meebrengen?

  • Uw identiteitskaart
  • Uw verklaring over de laatste wilsbeschikking, ingevuld en ondertekend