Gemeente Hooglede

Leefloon en steunverlening

LEEFLOON

Het OCMW heeft als opdracht ervoor te zorgen dat iedereen een menswaardig bestaan kan leiden.
Indien je over geen of onvoldoende inkomsten beschikt, kan je een aanvraag tot leefloon indienen. Via een sociaal onderzoek wordt er nagegaan of je aan alle voorwaarden voldoet.

VOORSCHOTTEN

Bij de aanvraag van een uitkering, kan het gebeuren dat een eerste uitbetaling lang op zich laat wachten. Hierdoor kunnen sommige mensen in financiële problemen geraken.
Je kan bij het OCMW voorschotten aanvragen. Deze voorschotten dienen wel terugbetaald te worden.

AANVULLENDE FINANCIËLE STEUN

Als je over een beperkt inkomen beschikt, kan je een aanvraag tot aanvullende financiële steun indienen. Na een onderzoek door de sociale dienst kan er eventueel op volgende domeinen tussengekomen worden:

  • gezondheidskosten (bv. dokterskosten, farmaceutische kosten, ...)
  • huisvestingskosten (bv. huurtussenkomst)
  • socio-culturele participatie (bv. kosten die betrekking hebben op sociaal/cultureel leven en sportactiviteiten)
  • verwarmingskosten