Gemeente Hooglede

Lokale adviescommissie (LAC)

De Lokale Adviescommissie (LAC) geeft advies en zoekt oplossingen om te voorkomen dat Fluvius of De Watergroep uw elektriciteit, gas of water afsluit. De LAC nodigt het OCMW, Fluvius of De Watergroep en u uit op haar vergaderingen. In de Commissie zetelen 2 afgevaardigden van het OCMW en een afgevaardigde van Fluvius of De Watergroep.

LAC FLUVIUS: Wanneer u uw facturen van elektriciteit en/of gas niet of niet tijdig betaald, wordt u gedropt door een commerciële leverancier (Engie, Luminus, ...). Daarna komt u bij Fluvius (de sociale leverancier) terecht.
Indien de facturen opnieuw niet of niet tijdig worden betaald, wordt uw dossier besproken op de Lokale Adviescommissie.

LAC DE WATERGROEP: Wanneer u uw facturen van water niet of niet tijdig betaald, wordt uw dossier besproken op de Lokale Adviescommissie.

Als uw dossier wordt besproken op de LAC, ontvangt u een uitnodiging voor de vergadering:

  • Als u de uitnodiging krijgt, neemt u best contact op met de maatschappelijk werker. Zo kan er samen naar een oplossing worden gezocht en kan bemiddeld worden met de leveranciers om afsluiting te voorkomen.
  • Als u geen contact opneemt met het OCMW, gaat u best in op de uitnodiging van de Lokale Adviescommissie. Door aanwezig te zijn kan u afsluiting voorkomen.