Gemeente Hooglede

Lokale adviescommissie (LAC)

De Locale Adviescommissie (LAC) beslist of elektriciteit, gas of water mogen afgesloten worden. In de Commissie zetelen 2 afgevaardigden van het OCMW en een afgevaardigde van Infrax of de VMW.

LAC INFRAX

Wanneer u uw facturen van elektriciteit en/of gas niet of niet tijdig betaald, wordt u gedropt door een commerciële leverancier (Electrabel, Nuon, Luminus, ...). Daarna komt u bij de sociale leverancier of Infrax terecht.
Indien de facturen opnieuw niet of niet tijdig worden betaald, wordt uw dossier besproken op de Lokale Adviescommissie.

LAC VMW

Wanneer u uw facturen van water niet of niet tijdig betaald, wordt uw dossier besproken op de Lokale Adviescommissie.

Als uw dossier wordt besproken op de LAC, ontvangt u een uitnodiging voor de vergadering:

  • Als u de uitnodiging krijgt, neemt u best contact op met de maatschappelijk werker. Zo kan er samen naar een oplossing worden gezocht en kan bemiddeld worden met de leveranciers om afsluiting te voorkomen.
  • Als u geen contact opneemt met het OCMW, gaat u best in op de uitnodiging van de Lokale Adviescommissie. Door aanwezig te zijn kan u afsluiting voorkomen.